Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "posh" na polski

Wyszukaj posh w: Definicja Synonimy
elegancki
wytworny
wyższych sfer
szykowne
ekskluzywnej
Posh
elegancka
eleganckiej
eleganckie
elegancko
eleganckiego
wytwornej
eleganckich
eleganckim
ekskluzywna
A Syrian-Lebanese club, but really posh.
To był klub syryjsko-libański, ale bardzo elegancki.
They shake like cocktails and sweat like Semtex... when you raise that posh, little voice.
Trzęsą się jak koktajl i pocą jak Semtex, kiedy podnosisz ten elegancki głosik.
Not as posh as a barrister, but we try harder.
Nie tak wytworny jak adwokat, ale bardziej się staram.
They shake like cocktails and sweat like Semtex when you raise that posh, little voice.
Trzęsą się jak shakery cocktailowe i pocą jak przy materiałach wybuchowych... kiedy podnosisz swój wytworny głosik.
We have a posh British accent.
Mamy akcent brytyjczyków z wyższych sfer.
Parker Museum is having a posh do tomorrow night.
Muzeum Parkera urządza jutro imprezę dla wyższych sfer.
It's just the posh ones.
To tylko te z wyższych sfer.
He's got this big house, out in the middle of nowhere, dead posh and these parties.
Ma wielki dom, 'na środku pustkowia, totalnie elegancki i organizuje tam przyjęcia.
Too posh for a normal school or is your father a diplomat?
Zbyt elegancki dla powszechniej szkoły albo twój ojciec jest dyplomatą?
Thought, Here's posh, boyfriend who buys you perfume.
Myślałam, że jest szarmanckim chłopakiem, który kupuje ci perfumy.
I'm a terrible disaster with a posh voice and a bad character.
Jestem koszmarem o głębokim głosie i okropnym charakterze.
Apparently, she was the only posh virgin they could find.
Zrozumiano? najwidoczniej, była jedyną elegancką dziewicą, jaką znaleźli.
Checking out posh totty to see if they're a virgin.
Sprawdzanie eleganckich laleczek czy są dziewicami.
That's the trouble being posh.
To cały kłopot w byciu eleganckim.
If she was really posh she'd say loo.
Gdyby była naprawdę wytworna, powiedziałaby 'w ubikacji'.
These posh kids look like they just came off an assembly line.
Te eleganckie dzieci Iook Iike oni tylko przyszli poza assembIy line.
You should see the downstairs, too. It's quite posh.
Powinnaś zobaczyć też piętro niżej, całkiem tam stylowo.
He has a posh flat, exquisite, expensive furniture...
Ma drogie mieszkanie, delikatne, drogie meble...
Can't have anyone thinking you're just pretending to be posh.
Niech nikt nie myśli, że tylko udajesz szykowność.
No, to the posh part of town.
Nie, do bogatszej części miasta.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 223. Pasujących: 223. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo