Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "proposed" na polski

Sugestie

517
505
340
287
212
The proposed amended text addresses this in Article 14(5).
Proponowany tekst poprawki w tej sprawie znajduje się w art. 14 ust. 5.
The proposed two-year deadline for lodging an application would seem to be too restrictive.
Proponowany dwuletni termin na złożenie wniosku wydaje się zbyt restrykcyjny.
The Commission's proposed timetable covers the installation of AIS on existing fishing vessels.
Harmonogram zaproponowany przez Komisję uwzględnia zainstalowanie systemu AIS na istniejących statkach rybackich.
Total staffing of 100 is proposed.
Proponuje się, aby całkowita liczba personelu wyniosła 100 osób.
Other funding increases are proposed for youth and culture programmes.
Proponuje się też zwiększenie środków na programy związane z kulturą i młodzieżą.
No additional payment appropriations are proposed.
Nie zaproponowano żadnych dodatkowych środków na pokrycie płatności.
Several useful changes are proposed which affect companies.
Zaproponowano kilka pożytecznych zmian, które mają skutki dla przedsiębiorstw.
The proposed alternative sources therefore could not be used.
W związku z tym nie można było wykorzystać proponowanych alternatywnych źródeł informacji.
Other European Innovation Partnerships could be proposed later.
W późniejszym terminie można byłoby zaproponować kolejne europejskie partnerstwo innowacyjne.
First, they were incompatible with the proposed restructuring plan.
Przede wszystkim sądzi ona, są one niezgodne z odnośnym planem restrukturyzacji.
Beneficiaries may propose themselves or be proposed by others.
Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez innych.
I first proposed on our fifth date.
Za pierwszym razem, oświadczyłem się na piątej randce.
B-baby... this is where you proposed.
Kochanie... to jest miejsce gdzie mi się oświadczyłeś.
Technically, I never actually proposed.
Tak praktycznie, to nie oświadczyłem się jej.
Then two scientists proposed another seemingly crazy idea.
Wtedy dwóch naukowców wystąpiło z, jak uważano, jeszcze jednym szalonym pomysłem.
Eastern Europe: proposed high-speed railways.
Wschodnia Europa: proponowane linie kolejowe dużych prędkości.
You had time before you proposed.
Na to był czas, nim się oświadczyłeś.
The proposed change intends to clarify.
Proponowana zmiana ma na celu wyjaśnienie tej kwestii.
Melanie just told me Johnny proposed.
Melanie powiedziała mi, że Johnny się oświadczył.
Say you proposed and I refused.
Że się pan oświadczył, a ja odmówiłam.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16559. Pasujących: 16559. Czas odpowiedzi: 147 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo