Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: to remove
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "remove" na polski

Sugestie

3151
Kindly remove your forces from the 200-mile perimeter.
Proszę łaskawie usunąć wszystkie jednostki z 200-milowego pasa.
Decant and remove excess buffer by blotting or centrifugation.
Zdekantować i usunąć nadmiar buforu przez odsączenie lub odwirowanie.
Do not remove the adapter housing at this step.
Na tym etapie nie usuwać jeszcze opakowania łącznika.
Do not remove the pre-filled pen while the injection is being given.
Nie usuwać wstrzykiwacza podczas wykonywania wstrzyknięcia.
Now remove and discard the adapter housing (E).
Teraz zdjąć i wyrzucić opakowanie adaptera (E).
Once attached, remove the protective cap from the vial adapter.
Po przymocowaniu, zdjąć ochronną osłonkę z łącznika fiolek.
Wipe off any excess kerosene and remove the cover sheet.
Wytrzeć nadmiar nafty i usunąć arkusz przykrywający.
Trimming: remove the pocket of fat on the internal surface below the eye muscle.
Wykrawanie: usunąć fałd tłuszczu na wewnętrznej powierzchni poniżej oka polędwicy.
Trimming: remove the backstrap (ligamentum nuchae).
Wykrawanie: usunąć więzadło karkowe (ligamentum nuchae).
Trimming: remove gland and de-fat.
Wykrawanie: usunąć gruczoł i tłuszcz.
After decanting, remove the lower layer containing the soaps.
Po dekantacji usunąć dolną warstwę mydła.
If no further dose is required, remove the venipuncture set and syringe.
Jeśli kolejna dawka nie jest przewidziana, usunąć zestaw do wkłucia dożylnego i strzykawkę.
Do not remove the desiccant pouches.
Nie usuwać saszetek ze środkiem osuszającym.
You must remove the previous day's patch before applying a new one.
Przed nałożeniem kolejnego należy usunąć plaster z poprzedniego dnia.
Take the pre-filled syringe and remove the cover.
Zdjąć osłonkę z napełnionej ampułko- strzykawki.
Lift the plastic flip-top and remove the crimp from the vial.
Podnieść plastikową przykrywkę i usunąć kapsel z fiolki.
Always remove the needle after each injection and store your FlexPen without the needle attached.
Po każdym wstrzyknięciu należy usunąć igłę ze wstrzykiwacza i przechowywać FlexPen bez założonej igły.
The document also outlines how to improve the defence of consumer rights and remove obstacles to business.
Dokument ten określa także, jak wzmocnić ochronę praw konsumentów oraz usunąć przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Could not remove the GIMP's temporary files.
Nie można usunąć plików tymczasowych programu Gimp.
Use the buttons below the list box to add or remove paths from the search.
Użyj przycisków poniżej listy aby dodać lub usunąć ścieżki przeszukiwania.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7076. Pasujących: 7076. Czas odpowiedzi: 125 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo