Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rescue" na polski

Sugestie

571
260
258
King Alfred freed my brother Ragnar to rescue me.
Król Alfred uwolnił mojego brata, Ragnara, aby mnie uratować.
To rescue human rights, and to rescue democracy, we must use a language which is understood in Minsk.
Żeby ratować prawa człowieka, żeby ratować demokrację musimy posługiwać się językiem, który w Mińsku zostanie zrozumiany.
Gorongosa looked empty and beyond rescue.
Gorongosa wyglądała na pustą i nie do uratowania.
She volunteers at the wildlife rescue.
Jest wolontariuszką w "Na pomoc zwierzętom".
Waiting for rescue that never came.
Czekała na ratunek, który nigdy nie nadszedł.
The rescue party... it has to be.
Chyba powodem, dla którego ludzie lubią postacie, jest to, że widzą w nich siebie.
The stories of death destruction escape and rescue.
Snuli opowieści o śmierci, zniszczeniu, ucieczce i ratunku.
Concerning the EUR 35,75 million rescue loan transferred to OK
W odniesieniu do pożyczki na ratowanie przedsiębiorstwa w wysokości 35,75 mln EUR przeniesionej na rzecz OK
The flood risk management plan shall also include an assessment of rescue and recovery measures.
Plany zarządzania zagrożeniem powodziowym obejmują również ocenę działań ratunkowych i pokryzysowych.
Towing couplers for recovery and rescue shall meet the requirements of Annex K clause K..
Sprzęgi holownicze do akcji ratowniczych powinny spełniać wymagania pkt. K2 załącznika K.
The Commission acknowledges in the rescue decision that Ottana Energia is eligible for restructuring aid.
W decyzji w sprawie ratowania Komisja przyznała, że Ottana Energia może być beneficjentem pomocy na restrukturyzację.
Owing to the characteristics of the fuel, hydrogen powered vehicles may require a specific treatment from rescue services.
Ze względu na charakterystykę paliwa, pojazdy napędzane wodorem mogą wymagać specjalnego traktowania przez służby ratownicze.
It must be possible for rescue services to identify the hydrogen power source of a vehicle.
Identyfikacja napędu wodorowego pojazdu musi być możliwa dla służb ratowniczych.
The possibility must be excluded that the aid could serve to rescue and restructure enterprises in difficulty.
Należy wykluczyć możliwość wykorzystania pomocy dla ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw borykających się z trudnościami.
Their construction does not provide a level of safety for rescue or security.
Ich konstrukcja nie zapewnia poziomu bezpieczeństwa do celów ratownictwa lub do celów zabezpieczenia przed utonięciem.
The Commission has to examine the continuation of all the current rescue measures as restructuring aid.
Komisja musi zbadać kontynuację wszystkich dotychczasowych środków na ratowanie jako pomoc restrukturyzacyjną.
People trained for swift water rescue.
Personel przeszkolony w szybkim ratownictwie wodnym.
(No diving only surface rescue).
(Bez ratownictwa nurkowego - tylko na powierzchni wody).
In view of this a thorough evaluation of the rescue and recovery package is needed.
W związku z tym potrzebna jest szczegółowa ocena pakietu służącego naprawie i odbudowie gospodarki.
Once a disaster has happened, GMES can help organise the rescue teams faster.
Gdy wydarzy się katastrofa, GMES może pomóc w szybszym zorganizowaniu ekip ratunkowych.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7923. Pasujących: 7923. Czas odpowiedzi: 378 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo