Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rise" na polski

Wyszukaj rise w: Definicja Koniugacja Synonimy

Sugestie

2879
1310
rise up 436
329
227
The demon Prince Barvain is going to rise tonight.
Demon Książe Barvian ma dzisiaj powstać.
This is your opportunity to rise from these ashes... and grab glory.
To wasza szansa, by powstać z tych prochów i zdobyć chwałę.
Our Great King graciously gives you leave to rise.
Nasz wielki król w swej miłości pozwala wam wstać.
Her blood pressure started to rise and... she slipped away.
Jej krew ciśnienie zaczęło wstać i... ona pośliźnięta się daleko.
Fallen, Never to rise whole.
Upadł, by już nie powstać.
One who has fallen... can never rise again.
Ludzie, którzy raz upadli... mogą już nigdy nie powstać.
All rise for the Honorable Judge 723.
SĄD UKŁADU SCALONEGO W BATTERY PARK Proszę powstać dla Sędziego 723.
The vanguard should rise up and overthrow this corrupt régime.
Straż Przednia powinna Powstać i obalić ten zepsuty reżim.
Into fiery rock, to rise you must fall.
"W płonącą skałę, by powstać, upadniesz".
And the sun in the morning is waiting to rise.
I słońce poranka gotowe by wstać.
All rise in the presence of Dark Helmet.
Wszyscy powstać w obecności Posępnego Hełma.
The Master last tried to rise at the Harvest.
Ostatni raz władca próbował powstać podczas Żniw.
No floodwaters could rise this high.
Żaden przypływ nie mógł sięgnąć aż tak wysoko.
Potassium levels rise normally after death.
Poziom potasu podnosi się po śmierci - to normalnie.
Believed cadavers would rise, reclaim hearts from golden jars.
Wierzyli, że bóg Re powstanie i zażąda serc ze złotych słoi.
Water levels rise when it rains.
Poziom wody podnosi sie kiedy pada.
Then the gases expand, and they rise.
Później zbierają się gazy i wypływają.
And when Germania will rise from these ruins... you will be the heroes.
A kiedy Germania podniesie się z tych ruin... będziecie herosami.
Maybe the computers did rise up and kill everybody.
Może komputery ożyły i zabiły wszystkich.
But we've seen third grade scores rise before, Mr. Mayor.
Byliśmy już wcześniej świadkami poprawy wyników testów, panie burmistrzu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4762. Pasujących: 4762. Czas odpowiedzi: 144 ms.

rise up 436

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo