Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: to save
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "save" na polski

Sugestie

And if facing my crimes helps save your sister...
I jeżeli zmierzenie się z własnymi zbrodniami pomoże uratować twoją siostrę...
Not save my father, let him die.
I chce nie zrobić czegoś co zrobił Nie uratować mojego ojca, dać mu zginąć.
And I couldn't even save him.
Tyle rzeczy potrafię, tak wielką mam moc, a nawet nie mogłem go ocalić.
What she needs could save her.
To, czego potrzebuje, może ją ocalić.
Alien salvage that can save human lives.
Resztki po obcych, które mogą ratować życie ludziom.
If anyone can save Britain he can.
Jeśli ktokolwiek jest w stanie ocalić Brytanię, to tylko on.
He said no one could save him.
Mówił, że nikt nie może go uratować, ale musiał o mnie wiedzieć.
Help me save her from herself.
Proszę pomóc mi ocalić ją przed nią samą.
You can save them, you can save humankind.
Możesz ich uratować, możesz uratować ludzką rasę.
It's either save Sayuri or save the world.
To albo uratować Sayuri albo uratować świat.
Bogwyn save Harrison. Harrison save Bogwyn.
Bogwin uratować Harrison, Harrison uratować Bogwin.
Alice, if you can save Will... you can save Wonderland.
Alicjo, jeśli możesz uratować Willa, możesz uratować Krainę Czarów.
List all recently accessed save files.
Wyświetla listę ostatnio odczytywanych plików z zapisaną grą.
Alarms/Events can save history into MS SQL database.
Alarmy/Eventy potrafią zapisywać dane historyczne do bazy danych MS SQL.
Ambitious measures would actually save money and increase sovereignty.
Ambitne środki mogłyby w istocie zaoszczędzić pieniądze i przyczynić się do wzrostu suwerenności.
Service kits save your investment and profitability with original parts.
Pakiety serwisowe dzięki oryginalnym częściom zamiennym chronią Waszą inwestycję i jej opłacalność.
Thought I'd save on future trips.
Pojechałem do mieszkania, żeby zaoszczędzić na przyszłych wycieczkach.
Just save yourself the trouble, Shredder.
Jeszcze nie skończyliśmy! oszczędź sobie kłopotu, Shredder.
Go and save your innocent Irishmen.
Niech pan idzie i ocali swoich niewinnych Irlandczyków.
Most people think love can save all.
Większość ludzi sądzi, że miłość może ich zbawić.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23538. Pasujących: 23538. Czas odpowiedzi: 240 ms.

i'll save 348

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo