Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "scientific achievement" na polski

Wyszukaj scientific achievement w: Definicja Słownik Synonimy
osiągnięcia naukowe
osiągnięć naukowych
he has been awarded medals for exceptional scientific achievement in both NASA and the American Meteorological Society.
został odznaczony medalami za wyjątkowe osiągnięcia naukowe w NASA i w Amerykańskim Towarzystwie Meteorologicznym.
In 1991 he was awarded NASA's medal for exceptional scientific achievement, and in 1996 received a special award from the American Meteorological Society for fundamentally advancing our ability to monitor climate.
W 1991 otrzymał od NASA medal za wyjątkowe osiągnięcia naukowe, a w 1996 otrzymał specjalną nagrodę od Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego za znaczące zwiększenie naszych możliwości badania klimatu.
Global development requires the exchange of different expertise and scientific achievement as well as the encouragement of young researchers to take an active role.
Światowy rozwój wymaga wymiany rozmaitych doświadczeń i osiągnięć naukowych, a także zachęcania młodych badaczy do aktywnego działania.
I'm thrilled to have the honour of announcing... the culmination of mankind's scientific achievement!
Z przyjemnością ogłaszam kulminację ludzkiej historii osiągnięć naukowych!
I just think that Ned values his life above scientific achievement.
Myślę, że Ned ceni własne życie bardziej niż te wspaniałe odkrycia.
He could not boast any scientific achievement... or artistic gift.
Nie mógłby się pochwalić żadnym naukowym odkryciem... ani artystycznym talentem.
Cloning animals is a controversial scientific achievement.
Klonowanie zwierząt jest kontrowersyjnym osiągnięciem naukowym.
So it's a calendar that celebrates scientific achievement?
Więc, to kalendarz dla uczczenia naukowych osiągnięć.
And this year she won the award... for the best scientific achievement by a woman.
A w tym roku wygrała nagrodę Za największe osiągnięcie kobiety.
The greatest scientific achievement of my life is based on a blunder.
Moje życiowe dokonanie opiera się na pomyłce.
I was awarded the William F. Thompson Scientific Achievement Award.
Dostałem nagrodę naukową Williama F. Thompsona.
If the brain wasn't damaged, my work would be a scientific achievement.
Gdyby mózg był nieuszkodzony, byłby to sukces naukowy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo