Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: shallow grave
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "shallow" na polski

płytki
powierzchowny
Shallow
Płytku

Sugestie

Sometimes breathing is so shallow it's undetectable without instruments.
Czasami oddech jest tak płytki, że jest niedostrzegalny bez odpowiednich instrumentów.
Weak pulse, shallow breathing, but we pushed Narcan.
Puls słaby, ledwo wyczuwalny, płytki oddech, ale podłączyliśmy ją pod kroplówkę.
Please, T. I'm not that shallow.
Proszę, T. nie jestem aż tak powierzchowny.
His breathing's shallow and his pulse is slow.
Ma płytki oddech i powolny puls.
This grave here is very hasty and shallow.
Ten grób jest płytki i niestaranny.
Being shallow, superficial, self-obsessed, Greedy and desperate for attention.
Jest płytki, powierzchowny, obsesyjny, chciwy i zdesperowany na uwagę.
You're clammy, breathing shallow.
Jesteś zimny, masz płytki oddech.
But I'll get over it because I am shallow and self-centered.
Ja to przeboleję bo jestem płytki i samolubny.
And you're too shallow for me.
A ty jesteś zbyt płytki dla mnie.
OK, shallow breathe and you will be fine.
OK, płytki oddech i wszystko będzie dobrze.
Well, that is because the world is shallow.
To dlatego, że świat jest płytki.
Track marks, shallow breathing, discoloration.
Ślady wkłuć, płytki oddech, utrata koloru...
My friends think I'm shallow.
Moi przyjaciele uważają, że jestem płytki.
Each enclosure should have shallow water baths.
Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w płytkie wanienki z wodą.
Your breathing becomes irregular and shallow.
Kiedy jego oddech staje się szybki, ciężki.
Eider ducks can always be found in shallow, sheltered areas of Hinderplaat and Bollen van de Ooster.
Kaczki edredonowe można zawsze znaleźć na płytkich, osłoniętych obszarach Hinderplaat i Bollen van de Ooster.
Lowland, shallow, low alkalinity, clear
Nizinne, płytkie, o niskiej zasadowości wody, przejrzyste
The most serious side effects are shallow breathing, low blood pressure and shock.
Najpoważniejsze działania uboczne to spłycenie oddechu, niskie ciśnienie krwi i wstrząs.
A serious side effect of Effentora is slow and/ or shallow breathing.
Poważnym działaniem niepożądanym leku Effentora jest spowolnienie i/ lub spłycenie oddechu.
I'd talk about my work as shallow and meaningless.
Zawsze mówię, że to płytka i mało znacząca praca.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1491. Pasujących: 1491. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo