Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "she needed" na polski

potrzebowała potrzebuje że potrzebuje
że potrzebna jej
potrzebowałaby
była w potrzebie
była potrzebna
jej potrzeba
musiała chciała

Sugestie

88
And coerce them into doing whatever she needed.
Wymuszała na nich, żeby zrobili to, czego potrzebowała.
Now, either she needed the cash, or climbing stairs was getting more difficult.
Albo potrzebowała kasy, albo wchodzenie po schodach było coraz trudniejsze.
And robin told her that she needed the flowers Because she's planning Jeffrey's wedding.
I Robin powiedziała jej, że potrzebuje tych kwiatów, ponieważ planuje wesele Jeffre'ja.
My creator thought she needed a more secure work environment.
Mój stwórca uważał, że potrzebuje bardziej bezpiecznego środowiska.
We both agreed she needed a job.
Oboje zgodziliśmy się, że potrzebuje pracy.
She felt she needed psychiatric help.
Okazało się, że potrzebuje pomocy psychiatrów.
At 100, she needed stimulation as her hearing and sight and mobility diminished.
W wieku 100 lat potrzebowała stymulacji, ponieważ jej słuch i wzrok, a także możliwość poruszania się uległy osłabieniu.
She's sorry, but she needed a new start.
Że przeprasza, ale potrzebowała nowego startu.
Yes, she needed a place to stay.
Tak, potrzebowała kąta do spania.
Which was, it turned out, exactly what she needed...
Okazuje się, że dokładnie tego potrzebowała.
And when she needed help, she turned to Donna.
A kiedy potrzebowała pomocy, zwróciła się do Donny.
One of the first times Lou came to this hospital, she needed a staging laparotomy.
Gdy na początku Lou przyszła do szpitala potrzebowała etapowej laparotomii.
And then, when she needed me the most...
A wtedy, kiedy potrzebowała mnie najbardziej...
You couldn't protect her when she needed you most.
Nie umiałeś jej ochronić, gdy najbardziej cię potrzebowała.
And Sierra... she needed to confront the man who took away her power.
A Sierra... Potrzebowała konfrontacji z człowiekiem który odebrał jej siłę.
I left when she needed me the most.
Opuściłem ją, gdy potrzebowała mnie najbardziej.
She took what she needed from me to survive... until I perfected the serum.
Brała to czego potrzebowała aby przetrwać, dopóki nie udoskonaliłem serum.
You just abandoned her when she needed you.
Porzuciłaś ją, gdy cię potrzebowała.
We felt that extreme urgency, that she needed help.
Wiedzieliśmy, że potrzebuje natychmiastowej pomocy.
You were here when she needed you.
Byłaś tu, kiedy cię potrzebowała.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1107. Pasujących: 1107. Czas odpowiedzi: 211 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo