Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "single" na polski

Zobacz także: single market single day
Wyszukaj single w: Definicja Synonimy

Sugestie

2431
one single 1034
743
Charlotte this is my single son Brian.
Charlotte, to jest mój samotny syn, Brian.
Her paperwork says she's single.
Jest atrakcyjna, a jej papiery mówią, że nikogo nie ma.
Japanese whiskey - 25-year-old single malt.
Japońska whiskey, 25-letnia single malt.
Patients received single subcutaneous weekly injections for 24 weeks.
Pacjenci otrzymywali pojedyncze wstrzyknięcie podskórne raz w tygodniu przez okres 24 tygodni.
Therefore a single control rate for on-the-spot checks regarding cross-compliance should be introduced.
W odniesieniu do kontroli na miejscu dotyczących przestrzegania zasady współzależności należy zatem wprowadzić wspólny wskaźnik kontroli.
Attractive single mothers on a beautiful Saturday morning.
Voila, atrakcyjne samotne matki w ten piękny sobotni poranek.
Make every single one of them count.
Posłuchajcie mnie... mam nadzieję, ze mogę na was liczyć...
Checked in Monday with a single suitcase.
Zameldował się w poniedziałek po południu z jedną walizką.
Orders matched in single intraday coupling shall be considered firm.
Zlecenia skojarzone w ramach jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego uznaje się za gwarantowane.
Even if you could predict every single earthquake...
Nawet jeśli mogłabyś przewidzieć każde trzęsienie ziemi na świecie, nie można ocalić wszystkich.
30-Year-Old, single gsw, chest to abdomen.
Trzydziestolatka, pojedyncza rana postrzałowa, w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej.
These functions do not require single organisational entities.
Zadania te nie muszą być skupione w tych samych jednostkach organizacyjnych.
Official contact at the single authority.
Osoba urzędowo wyznaczona do kontaktów w jednym organie.
Something about you screamed single... and lonely.
Coś w twoim krzyku o byciu Singlem... i samotnym.
The single internal market requires single European consumer rules.
Na jednolitym rynku wewnętrznym muszą obowiązywać jednolite europejskie reguły dla konsumentów.
A single currency requires a single monetary policy with centralised decision-making.
Wspólna waluta wymaga wspólnej polityki pieni' ˝nej i centralizacji uprawnief decyzyjnych.
You can't forget a single bone or a single muscle.
Nie wolno pominąć żadnej kości ani żadnego mięśnia.
All animal bodies covered by a single declaration may only be sent to a single game-handling establishment.
Wszystkie ciała zwierząt objęte jednym oświadczeniem można wysyłać wyłącznie do jednego zakładu przetwórstwa dziczyzny.
The instrument will operate under a single centralised management system, light administrative regime and a single entry point.
Instrument ten będzie funkcjonował w ramach jednego zcentralizowanego systemu zarządzania, przy niewielkich obciążeniach administracyjnych i z pojedynczym punktem kontaktowym.
When I was single I knew lots of nice single men.
Kiedy ja byłam sama znałam wielu miłych, samotnych facetów.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25636. Pasujących: 25636. Czas odpowiedzi: 114 ms.

one single 1034

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo