Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "site" na polski

Wyszukaj site w: Definicja Synonimy

Sugestie

on-site 823
764
593
375
220
off-site 201
191
112
This site has an amazing dreamlike quality.
To miejsce ma niesamowite właściwości, jak ze snu.
We move the machine to the launch site.
Musimy się dostać na miejsce startu.
Let me know when the site's up.
Dajcie mi znać gdy strona będzie gotowa.
"contaminated site" means a site where there is a confirmed presence, caused by man, of dangerous substances of such a level that they pose a significant risk to human health or the environment taking into account current and approved future use of the land.
»zanieczyszczony teren«oznacza teren, na którym stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowi ono poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i zatwierdzone przyszłe przeznaczenie terenu.
A normal human will always return to the site of the crime.
Zwykły człowiek zawsze powróci na miejsce zbrodni.
We've found trinity's 30-year-old kill site.
Mamy miejsce zabójstwa sprzed trzydziestu lat.
Any American who visits the site...
Każdy obywatel wchodzący na stronę - Był tu.
Took his body to the site.
Zabraliście jego ciało na plac i porzuciliście je w dole.
Most likely dragged from the murder site.
Bardzo prawdopodobne, że zostały przyniesione z miejsca morderstwa.
Wrote for that site Gold Derby.
Pisał o tym miejscu "Złote Derby".
Nobody knows who runs that site.
Nikt nie wie, kto prowadzi ten serwis.
Tuberculosis affecting any site other than pulmonary as defined above.
Gruźlica dotykająca dowolnego miejsca innego niż płuca, zgodna z powyższą definicją.
Target on site, moving your way.
Cel na stanowisku, porusza się w waszą stronę.
We can't find the site.
Tak, ale adres chyba jest błędny, bo nie mogę znaleźć strony.
The fire protection and ground traffic and airport site safety services.
Usługi związane z ochroną przeciwpożarową i z bezpieczeństwem ruchu naziemnego oraz obszaru portu lotniczego.
Have them trace every IP address that accessed that site 2:36 PM.
Niech śledzą każdy adres IP, który miał dostęp do tej witryny od 14:36.
These are images uplinked by Jack Bauer from the bomb site.
To są obrazy przesłane przez Jacka Bauera z miejsca wybuchu.
I'll go on site with SWAT.
Pojdę na czaty ze SWAT-em.
It might be a good place for an Alpha site.
To może być dobre miejsce na bazę Alfa.
Well, I go on a chat site, sometimes.
Cóż, idę na czat miejscu, czasami.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7437. Pasujących: 7437. Czas odpowiedzi: 170 ms.

on-site 823
off-site 201

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo