Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stand inside it" na polski

You must draw it on the floor, and then we stand inside it.
Wykreślasz go na podłodze a potem musimy do niego wejść.

Pozostałe wyniki

You stand inside the white circle, throw the boomerang.
Staniecie w białym okręgu i rzucicie bumerangiem.
Her house stands inside a great oak tree.
Ma chatkę w wielkim, starym dębie.
I used to stand inside with a tennis ball, and then pretend to throw it outside.
Stawałem wewnątrz z piłką od tenisa, i udawałem że rzucam na zewnątrz.
It's just big enough for one man to stand inside.
Zmieści się w nim zaledwie jedna stojąca osoba.
Imagine if a team of physicists could stand inside of an atom and watch and hear electrons spin.
Wyobraźcie sobie zespół fizyków, stojących w środku atomu, słyszących i obserwujących spin elektronów.
Stand inside the service box for the return.
Zbliż się do siatki przy następnym serwisie.
I think we should stand inside the front door and wait for him.
Myślę, że powinniśmy poczekać na niego na klatce.
But everything you've done to the Gate will be checked and double-checked before anyone stands inside.
Sprawdzimy wszystko, co pan zrobił przy Wrotach. A potem sprawdzimy jeszcze raz zanim ktokolwiek wejdzie do środka.
If a circle like these is drawn and you stand inside, then you're protected from the devil and all his buddies, no matter what.
Jeśli narysuje się takie koło i stanie się wewnątrz, to jest się chronionym od diabła i jego wszelakich kumpli.
Whilst the pressure of the water inside the tyre is higher than the ambient pressure, nobody shall stand inside the test room, that shall be safely locked.
W czasie gdy ciśnienie w oponie jest wyższe niż ciśnienie otoczenia, nie wolno przebywać w pomieszczeniu, gdzie przeprowadzane jest badanie; pomieszczenie musi być bezpiecznie zamknięte.
the special architecture of many of the buildings/homes of the owners of agricultural holdings, which stand inside the orchards and are usually two-storied to permit better monitoring of the crop. the irrigation system, which uses ditches and capstans to draw water of excellent quality from wells.
szczególną architekturę wielu budynków (domów) należących do właścicieli gospodarstw; zasadniczo są to budynki dwukondygnacyjne zlokalizowane w sadach, co pozwala na lepsze nadzorowanie upraw;
tell the president to stand by inside the door.
Powiedzcie prezydentowi, żeby stanął przy drzwiach.
The European Ombudsman is joining forces with the federal ombudsman and regional ombudsman of Belgium in order to provide help and advice to citizens visiting the EU Open Doors day. Visit our stand inside the European Parliament to find out more. Looking forward to your visit!
Uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy i porad Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także federalnego rzecznika praw obywatelskich i regionalnego rzecznika praw obywatelskich Belgii. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w Parlamencie Europejskim!
I couldn't stand not being inside of her.
Nie mogłem wytrzymać nieustannego bycia w niej.
Go inside and stand beside her.
Wejdź do środka i stań obok niej.
When we get inside just stand still.
Kiedy będziemy w środku stój nieruchomo i podziwiaj.
On Youmud Din, in the beginning of the ball game, one of us will start a strategically placed fire inside the stands.
W Youmud Din, na początku spotkania, jeden z nas, dokona strategicznie umieszczonego podpalenia na trybunach.
Inside stands an altar built over the rock of the apparition, and above the altar is a statue of the Blessed Virgin Mary.
W jej wnętrzu, na kamieniu, na którym stała objawiająca się Maryja, wmurowano ołtarz.
Soil temperature, soil moisture and stand precipitation are to be measured inside the stand of the permanent observation plot
Temperaturę gleby, wilgotność gleby i opady w drzewostanie należy mierzyć wewnątrz drzewostanu stałej powierzchni obserwacyjnej.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 725. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 269 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo