Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "step forward" na polski

Wyszukaj step forward w: Definicja Słownik Synonimy
krok naprzód krokiem naprzód krok do przodu postęp wystąp kroku naprzód
krok w przód
wystąpcie
pójść naprzód
Zbliż się
proszę wystąpić
niech wystąpi

Sugestie

This is certainly a great step forward.
To z pewnością wielki krok naprzód.
It's a giant step forward for the Paris fashion.
To wielki krok naprzód dla paryskiej mody.
Staying together, a big step forward.
Przebywanie razem, było dużym krokiem naprzód.
He is a significant step forward on your evolutionary path.
Jest wielkim krokiem naprzód na drodze waszej ewolucji.
The man in the orange pullover, step forward.
Pan w pomarańczowym swetrze, krok do przodu.
One step forward, two steps back.
Jeden krok do przodu, dwa w tył.
Nevertheless, this compromise still represents an important step forward.
Niemniej jednak ten kompromis pozostaje ważnym krokiem naprzód.
I believe that we took a significant step forward in this respect as well.
Sądzę, że uczyniliśmy istotny krok naprzód również pod tym względem.
The Treaty of Lisbon has been a major step forward in developing the European Parliament's influence.
Traktat lizboński był wielkim krokiem naprzód z punktu widzenia wzrostu wpływów Parlamentu Europejskiego.
Strengthening the control options in the destination country represents an important step forward.
Zwiększenie możliwości kontroli w kraju przeznaczenia to ważny krok naprzód.
This regulation will mean a step forward, in particular, for people with reduced mobility.
Przedmiotowe uregulowanie będzie oznaczało krok naprzód zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
The proposal now being tabled of a fundamental revision and recasting of the Procedures Directive represents another step forward.
Przedłożony obecnie wniosek dotyczący fundamentalnej rewizji i przekształcenia dyrektywy w sprawie procedur stanowi kolejny krok naprzód.
The unity between Hamas and Fatah really is an historical step forward.
Zgoda między Hamasem i Fatah to naprawdę historyczny krok naprzód.
The Albertini report is a step forward towards a better EU security policy.
Sprawozdanie Albertiniego to krok naprzód w kierunku lepszej polityki bezpieczeństwa.
I think that needs a positive step forward.
Myślę, że potrzebny jest zdecydowany krok naprzód.
This is why the study carried out by the Commission marks a first step forward.
Dlatego właśnie badanie przeprowadzone przez Komisję stanowi pierwszy krok naprzód.
Stress tests on nuclear facilities represent a step forward.
Takie testy w elektrowniach jądrowych to krok naprzód.
Creating a common transparency register is certainly an important step forward, much awaited by European citizens.
Utworzenie wspólnego rejestru na rzecz przejrzystości jest z pewnością ważnym krokiem naprzód, bardzo oczekiwanym przez obywateli Europy.
Going on an actual date is a really big step forward in our relationship.
Prawdziwa randka to wielki krok naprzód, w naszym związku.
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Łatwo jest blokować każdy krok naprzód, każdą reformę europejskich wytycznych.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1160. Pasujących: 1160. Czas odpowiedzi: 131 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo