Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: ticket stub
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stub" na polski

kikut
kuliste
skaleczę
prętowe
Stub
bilet
niedopałek
odcinek wypłaty
czeku
kwit
potknąć
parkingowy
Zagaś
Zgaś
G-11

Sugestie

Raise that hand again you'll lower a stub.
Podniesiesz tę rękę jeszcze raz, a opuścisz tylko kikut.
Do it and you pull back a bloody stub.
Zrób to a będziasz miał krwawy kikut.
Just that I don't want to drink your blood every time I stub my toe.
Nie chcę pić twojej krwi za każdym razem, gdy się skaleczę.
If I stub my toe, I know it immediately, and that's twice the distance.
Jeśli skaleczę się w palec, wiem to od razu.
If I stub my toe, I know it immediately, and that's twice the distance.
Jeśli skaleczę się w palec, wiem to od razu. A to drugie tyle od żołądka.
Excessive movement between stub axle and axle beam.
Zbyt duży ruch zwrotnicy względem belki osi.
The perforated stub on top of your ballot.
Perforowany odcinek z góry pańskiej karty do głosowania.
And a parking stub... From Gibson Marshall's building.
I karta wjazdu... z budynku Gibson Marshall.
You cannot configure the backbone as a stub area.
Szkieletu nie można konfigurować jako obszaru wejściowego.
It's a parking stub from the Hotel Adlon.
To bilet parkingowy z Hotelu Adlon.
A boarding pass stub alone is not sufficient.
Sam odcinek karty pokładowej nie jest wystarczający.
This is a movie stub from our first date.
To bilet z naszej pierwszej randki.
Well, I found a check stub that would suggest differently.
Cóż, znalazłam coś co sugeruje inaczej.
Unless you want to stub cigarettes out on my arm.
Chyba że chcesz gasić papierosy na moim ramieniu.
Well, I called the phone number on the valet stub.
Cóż, dzwoniłam na numer telefonu z biletu parkingowego.
She even kept the parking stub to prove it.
Miała nawet kwitek, żeby to udowodnić.
I read the chequebook stub and telephoned the firm.
Przeczytałem znaczek na czeku i zadzwoniłem do firmy.
Silver dag should be applied in at least three positions to improve the electrical contact at the edges of the filter and the stub.
Srebro koloidalne należy nałożyć przynajmniej w trzech miejscach, aby zapewnić lepszy kontakt elektryczny na krawędziach filtra i stolika.
About four months ago, I found a valet stub... on the driveway from the Deerfield Inn.
Cztery miesiące temu znalazłam kwit parkingowy z zajazdu w Deerfield.
He's got a stub where his hand used to be.
Tam, gdzie powinien mieć dłoń, ma kikut.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 189. Pasujących: 189. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo