Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sword" na polski

Wyszukaj sword w: Definicja Synonimy

Sugestie

The sword she wants belonged to Walter Reinhardt.
Miecz, na którym jej zależy należał do Waltera Reinhardta.
Bocklage thinks we stole the sword.
Bocklage myśli, że to my ukradliśmy miecz.
This sword was supposed to be buried with my grandpa.
Szabla ta powinna była spocząć u boku mojego dziadka.
It's just another sword, sir.
To jeszcze jedna szabla, sir.
Diversion... Arthur hides the sword.
W razie dywersji Artur ukryje miecz, a musi go mieć przy sobie.
General, you should put your sword away as well.
Generale, proszę, odłóż miecz.
When fighting indoors, choke up on your sword.
Kiedy walczysz w pomieszczeniu, trzymaj swój miecz tak krótko jak to możliwe.
Father, I brought you the sword of Shan-Yu.
Ojcze, przyniosłam ci miecz Shan-Yu.
Not the sword of justice, the dagger of Ishtarion.
Nie miecz sprawiedliwości tylko sztylet Ishtarionu.
I've just finished polishing this long sword.
Właśnie skończyłem ostrzyć ten długi miecz.
They shall be given one sword and one shield.
Dostaną jeden miecz i jedną tarczę.
The emperor presents you with this wooden sword.
Cezar wręcza ci ten drewniany miecz.
This sword has served me through many an evil time, Ben Harper.
Ten miecz służył mi w wielu złych chwilach, Benie Harper.
You owned this sword before you were born.
Przyznano ci ten miecz, zanim się urodziłeś.
The question of slavery is better settled with a pen than with a sword.
Kwestię niewolnictwa lepiej rozstrzygnie pióro niż miecz.
And take your sword and chop up Grocer Budde.
Weź swój miecz i zabij sprzedawcę Budde.
No sword on earth compares with Balmung.
Żaden miecz na ziemi nie porówna się z Balmungiem.
I'm a fish with a nose like a sword.
Jesteśmy rybą z nosem jak miecz.
The sword presented itself to us in a moment of need.
Miecz objawił się nam w wielkiej potrzebie.
Only a goblin would recognize that this is the true sword of Gryffindor.
Tylko goblin odróżni prawdziwy miecz Gryffindora.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5082. Pasujących: 5082. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo