Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "that" na polski

Zobacz także: that's that is
Wyszukaj that w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
that way +10k
that one +10k
And it was that invention that Tesla later harnessed into the electrical system that drives our civilization.
I to właśnie ten wynalazek, który Tesla później wykorzystał w systemie elektrycznym, który napędza naszą cywilizację.
Would you say that that celebration includes male entertainment like...
Czy powiedziałabyś, że ta celebracja przewidywała także męską rozrywkę jak np...
My brother told me that that causes problems...
Brat powiedział mi, że to wywołuje w przyszłości problemy...
Ouroboros is that important and that vulnerable.
Uroboros jest aż tak istotny i równie mocno zagrożony.
Anything that happened after that was entirely consensual.
Wszystko, co wydarzyło się później, nie było w żadnym stopniu wymuszone.
Like that baseball team that Peter coached.
Tak jak z drużyną Baseballu co Peter ją trenował.
Astonishing that anything of that bulk could move so rapidly.
Zadziwiające, że coś o takich rozmiarach może poruszać się tak szybko.
You remember that funny thing that happened.
No to pamiętasz śmieszną historię co się przydażyła.
Imagine that a girl could talk that foul.
Trudno sobie wyobrazić, że dziewczyna może mówić tak okropnie.
I know that reading that file was rough.
Rozumiem, że przejrzenie tej teczki musiało cię sporo kosztować.
Including that canyon jump that Dutch just got.
Włącznie ze skokiem w kanionie, który właśnie załatwiono Dutchowi.
Therefore, we have decided that all airports that are commercially run must be included, and I think that that was the correct decision too.
Dlatego też uznaliśmy, że należy uwzględnić wszystkie porty lotnicze działające na zasadach komercyjnych i moim zdaniem również była to słuszna decyzja.
So that means that that thing that attacked me...
To znaczy, że to coś, co mnie zaatakowało...
I found that that signified that...
Myślałem, że to znaczy, że...
I became that other person... that crossed that line.
Stałem się inna osobą... Przekroczyłem linię.
And then you connect that with your feeling that everyone has that motherly possibility.
Następnie możesz połączyć to ze swoim odczuciem, że każdy posiada takie macieżyńskie zdolności.
And that they could contribute that pixel to that mosaic... knowing that in the end... that incredibly beautiful image was a sustainable future.
Że mogą przyczyniać się do powstania tej mozaiki, wiedząc, że na koniec ten niewiarygodnie piękny obraz stanie się zrównoważoną przyszłością.
Because that would suggest... that I have considered the possibility... that you can outwit me.
Bo to sugerowałoby, że rozważam możliwość, że możesz mnie przechytrzyć.
Do you remember that rich merchant that made you confess that you...
Pamiętasz tego bogatego kupca, który zmusił cię do przyznania, że jesteś...
Your only advantage is that neither party knows... that there's another player that has leverage on you.
W tej chwili twoją jedyną przewagą jest to, że żadna ze stron nie wie, że drugi z graczy też cię szantażuje.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1770156. Pasujących: 1770156. Czas odpowiedzi: 2468 ms.

that way +10k
that one +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo