Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "the thrombolytics" na polski

That clot isn't going anywhere on its own, so let's push the thrombolytics.
Ten skrzep sam nie chce się nigdzie ruszyć, więc musimy pomóc mu lekami.
Let me see the thrombolytics.
Ok, pozwól mi zobaczyć trombolityki.
That clot isn't going anywhere on its own, so let's push the thrombolytics.
Ten skrzep sam się nie wyniesie, więc zrobimy trombolizę.
Let's get going on the thrombolytics.
Ruszcie się z lekami przeciwzakrzepowymi.

Pozostałe wyniki

Rapilysin is indicated for the thrombolytic treatment of suspected myocardial infarction with persistent ST elevation or recent left Bundle Branch Block within 12 hours after the onset of acute myocardial infarction AMI symptoms.
Preparat Rapilysin jest przeznaczony do leczenia trombolitycznego, w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST lub świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, w ciągu 12 godzin od początku wystąpienia objawów ostrego zawału mięśnia sercowego.
Metalyse should be prescribed by doctors who have experience in the use of thrombolytic treatment.
Preparat Metalyse powinni przepisywać lekarze posiadający doświadczenie w stosowaniu leczenia trombolitycznego.
Rapilysin should be prescribed by physicians experienced in the use of thrombolytic treatment and with the facilities to monitor its use.
Rapilysin powinien być stosowany przez lekarzy mających doświadczenie w prowadzeniu leczenia trombolityczego i posiadających możliwości kontrolowania terapii.
Metalyse should be prescribed by physicians experienced in the use of thrombolytic treatment and with the facilities to monitor that use.
Metalyse powinien zlecać lekarz posiadający doświadczenie w stosowaniu leczenia trombolitycznego i odpowiedni do monitorowania leczenia sprzęt.
Thrombolytics: the safety of the concomitant administration of clopidogrel, fibrin or non-fibrin specific thrombolytic agents and heparins was assessed in patients with acute myocardial infarction.
Leki trombolityczne: bezpieczeństwo jednoczesnego podawania klopidogrelu, leków trombolitycznych swoistych lub nieswoistych dla fibryny oraz heparyn oceniano u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego.
The use of clopidogrel in CURE was associated with a decrease in the need of thrombolytic therapy (RRR = 43.3%; CI:
Stosowanie klopidogrelu w CURE było związane ze zmniejszoną potrzebą zastosowania leczenia trombolitycznego (RRR = 43, 3%; CI:
As with other thrombolytic agents, recurrent ischaemia/ angina, hypotension and heart failure/ pulmonary oedema have been reported frequently as sequelae of myocardial infarction and/ or thrombolytic administration.
Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków trombolitycznych zgłaszane były przypadki występowania nawracających incydentów niedokrwienia/ dławicy, hipotonii i niewydolności serca/ obrzęk płuc występujących jako konsekwencja zawału mięśnia sercowego i(lub) leczenia trombolitycznego.
Perindopril may be used concomitantly with acetylsalicylic acid (when used as a thrombolytic), thrombolytics, beta-blockers and/ or nitrates.
Peryndopryl można stosować jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (stosowanym jako lek przeciwpłytkowy), lekami trombolitycznymi, beta- adrenomimetykami i (lub) azotanami.
Experience of combined therapy with thrombolytic agents in patients with HIT type II is very limited.
Doświadczenia dotyczącego jednoczesnego stosowania leków trombolitycznych u pacjentów z małopłytkowością typu II wywoływaną heparyną są bardzo ograniczone.
Rapilysin is a thrombolytic (dissolves blood clots).
Rapilysin jest lekiem trombolitycznym (rozpuszcza zakrzepy).
Data are limited on the use of INTEGRILIN in patients receiving thrombolytic agents.
Dane dotyczące stosowania preparatu INTEGRILIN u pacjentów leczonych lekami trombolitycznymi są ograniczone.
Thrombolytic treatment may cause the heart to beat irregularly.
Leczenie trombolityczne może spowodować nieprawidłowości w pracy serca.
Mother's milk should be thrown away during the first 24 hours after thrombolytic treatment.
W okresie pierwszych 24 godzin po leczeniu trombolitycznym mleko matki po odciągnięciu powinno być wyrzucone.
The concomitant use of desirudin with thrombolytics and ticlopidine has not been investigated in this patient population.
Jednoczesne stosowanie desyrudyny z lekami trombolitycznymi i tyklopidyną nie było badane w tej populacji pacjentów.
METALYSE belongs to a group of medicines called thrombolytic agents.
METALYSE należy do leków o działaniu przeciwzakrzepowym.
She can get thrombolytics, which will help break up the clot.
Może dostać trombolityki, które pomogą przepchnąć skrzep.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo