Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "this is not" na polski

Sugestie

736
341
297
186
Tell him this is not Republic business.
Powiedz mu, że to nie jest sprawa Republiki.
Which means this is not Paisley Johnston.
Co znaczy, że to nie jest Paisley Johnston.
Often companies feel this is not their role.
Przedsiębiorstwa często uważają, że nie jest to ich rolą.
Moreover, this is not an effective way of attaining the educational purpose of the scheme.
Ponadto nie jest to skuteczny sposób na osiągnięcie edukacyjnego celu programu.
Mulder, this is not reality.
Istnieję. Mulder, to nie jest rzeczywistość.
It is therefore concluded that this is not a practice constituting circumvention.
Dlatego stwierdza się, że nie jest to praktyka stanowiąca obejście przepisów.
So this is not an easy problem to solve.
A zatem nie jest to łatwy problem do rozwiązania.
No, this is not an American class action.
Nie, to nie jest amerykański pozew zbiorowy.
I admit, however, that this is not his fault.
Jednakże uważam, że nie jest to błąd.
Lastly, this is not a problem of the past.
Na koniec nie jest to problem przeszłości.
So this is not a new situation but rather an established fact.
Nie jest to zatem nowa sytuacja, ale raczej utrwalony fakt.
However, this is not fraud, but wastefulness.
Nie jest to jednak nadużycie, ale niegospodarność.
However, this is not really an argument.
Naprawdę nie jest to jednak argument.
This would be very unfortunate, as this is not even Parliament's intention.
Byłaby to wielka szkoda, ponieważ nie jest to wcale zamiarem tego Parlamentu.
In fact, this is not really a surprise.
W sumie nie jest to wielką niespodzianką.
We are aware that this is not a viable situation any more.
Mamy świadomość, że nie jest to już realna sytuacja.
But this is not the only possible reaction.
Ale to nie jest jedyna możliwa reakcja.
I am sorry, but this is not a returns directive.
Przykro mi, ale to nie jest dyrektywa dotycząca powrotów.
When we criticise Mr McCreevy, this is not a personal issue.
Kiedy krytykujemy pana McCreevy'ego nie jest to krytyka osobista.
But they claim that this is not a vote against Europe.
Twierdzą oni, że nie jest to głosowanie przeciwko Europie.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15625. Pasujących: 15625. Czas odpowiedzi: 1054 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo