Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: metal tile
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tile" na polski

płytka
dachówka
kafelek
glazura
terakota
klocek
p? ytki
płyty
kaflowy
dach? wki
kafle

Sugestie

The Ekoline tile manufactured at ZCB EkoKLINKIER won Gold Medal of the Poznań International Fair Budma 2012.
Płytka Ekoline, produkowana w ZCB EkoKLINKIER zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Budma 2012.
Note that buying a tile is better with a little stock.
Należy zauważyć, że kupowanie płytka jest lepszy z trochę zapasów.
It's a fireproof tile developed in 1903 by the United States Gypsum Company.
To ognio-odporna dachówka wynaleziona w 1903r. przez Przedsiębiorstwo Gipsowe USA.
Shanghai Dynasty A clone of the popular Chinese tile game -...
Szanghaj dynastia Klon popularnej gry chiński dachówka -...
You can set here which character(s) this blank tile represents.
Możliwość ustawienia znaku jaki reprezentuje kafelek.
The tile size must be at least medium.
Kafelek musi być co najmniej średniego rozmiaru.
I was digging a basement... when they found an ancient tile floor.
Kopałem suterenę... gdy znaleziono jakiś antyczny kafelek.
You patched up the broken tile on the bathroom floor.
Załatałeś złamany kafelek na podłodze w łazience.
A tile based game of skill, flip all the tiles to white.
Dachówka gra umiejętności, flip wszystkich płytek na biały.
AcChen is a simple to learn "find the matching tile" game.
AcChen jest proste, aby dowiedzieć się "odnaleźć pasujące Dachówka" gry.
Carpet tile that will give character for professional spaces, in 33 color variants.
Płytka wykładzinowa, która nada charakter profesjonalnym przestrzeniom w 33 wariantach kolorystycznych.
Step in the center of every second tile, avoid the cracks.
Stawiaj kroki na co drugiej płytce, omijaj szczeliny.
To look at tile for his mother's apartment.
Żeby wybrać terakotę do mieszkania jego matki.
All you've got is me trying to climb through a ceiling tile...
Wszystko co macie, to to, że próbowałem się wspiąć do płyt na suficie.
Carpet tile is easy to transport and store.
Wykładziny w płytkach jest łatwa do przenoszenia i przechowywania.
I thought she had tile down there.
Mysłałam, że miała płytki na dole.
As you move, your tile's value changes.
Jak przenieść swoje płytek zmiany wartości.
At first carefully clear and paint a wall, then - a tile.
W pierwszym przykladzie ostroznie oczyszczaja i krasyat sciana, wtedy - dachowka.
Every eligible man in Dunshire has a tile with his name on it.
Każdy nadający się mężczyzna w Dunshire ma tabliczkę ze swoim imieniem.
You know, with the same tile colors and everything.
Wiesz, w tym samym kolorze co wszystko.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1150. Pasujących: 1150. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo