Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: trespass against trespass on
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trespass" na polski

wykroczenie
grzech
teren
wtargnięcie
przestępstwa
występku
wkraczają
tu wtargnąć
zgrzeszy
Trespass
ofiarę za występek
nadużywać
zawinili

Sugestie

15 But the free gift isn't like the trespass.
15 Lecz dar nie jest jak wykroczenie.
You committed a trespass, and a magistrate would view it severely.
Popełniłeś wykroczenie, które sędzia rozpatrzy z surowością.
Every trespass I committed, expunged.
Każdy grzech, który popełniłem, został wymazany.
Coercion of a fellow officer, criminal trespass, dereliction of duty...
Zniewolenie funkcjonariuszy, bezprawne wtargnięcie, zaniedbywanie służby...
There will be a price to pay for that trespass.
Za takie naruszenie przyjdzie ci zapłacić pewną cenę.
You can't shoot a man for simple trespass.
Nie możesz zastrzelić człowieka tylko za wejście na twój teren.
It'll be more than simple trespass.
Upewnię się, że będzie to coś więcej.
We must not trespass any longer on your kindness.
Nie możemy dłużej korzystać z waszej gościnności.
This is trespass, I'm calling the police.
To jest najście, wzywam policję.
If you continue to trespass, Mr. Gold...
Jeśli nadal będzie pan naruszał własność...
I declare this space... free of trespass.
Uznaję tę przestrzeń za wolną od intruzów.
We did not mean to trespass.
Nie mieliśmy zamiaru wkraczać na twe włości.
Falcon Patrol reporting unidentified trespass at the waterfront.
Patrol Falcon zgłasza niezidentyfikowane przejście bariery w rejonie wybrzeża.
She authorized a trespass of syrian airspace using an army helicopter.
Zleciła przelot wojskowego helikoptera nad syryjską przestrzenią powietrzną.
You are charged with debauchery, trespass, heresy.
Jesteś oskarżony o rozpustę, bezprawne wtargnięcie, herezję.
You never trespass another person's space.
Nie możesz naruszać przestrzeni innej osoby.
Your trespass gives me right to vaporize you.
Przychodząc tu dajesz mi pretekst do zabicia cię.
The charges include murder, trespass, and sedition.
Zarzuty obejmują morderstwo, podżeganie i wtargnięcie na cudzy teren.
Thank you for letting me trespass.
Dziękuję, że mogłam do niego wejść.
Marlena Hoffman committed a trespass, destroyed property, shredded tests.
Marlena Hoffman naruszyła prawo, zniszczyła mienie, podarła testy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 208. Pasujących: 208. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo