Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trespass against" na polski

grzeszą przeciwko
zgrzeszył przeciwko
wódź
naszym winowajcom
jest ich intruzem
I cannot... forgive those that trespass against me...
Nie mogę... przebacz tym, którzy grzeszą przeciwko mnie...
And with all who trespass against us, our willingness to forgive should be proportionate to the ignorance and lack of wilfulness and malice on the part of the transgressor.
Do wszystkich, którzy grzeszą przeciwko nam, nasza gotowość do przebaczania powinna być proporcjonalna do nieświadomości, nierozmyślności i po części złośliwości grzesznika.
Hence our Lord said, If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Stąd nasz Pan powiedział: A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeśliby się upamiętał, odpuść mu.
15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
15 A jeźliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą i onym samym: jeźli cię usłucha, pozyskałeś brata twego.
those who trespass against us.
i nie wódź nas na pokuszenie...
as we forgive those who trespass against us.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
And hence the Lord assures us that unless we forgive those who trespass against us (when they repent), neither will he forgive us when we repent.
Odtąd Pan zapewnia nas, że jeżeli nie przebaczymy tym, którzy grzeszą przeciwko nam (gdy pokutują), to i Bóg nie odpuści nam choćbyśmy pokutowali.
4 And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
4 A choćby siedmkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedmkroć przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc: Żal mi tego; odpuść mu.
For us to offer those who trespass against the natural order of things.
Także po to, żeby dać mgle tych, którzy wystąpili przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy.
Those who trespass against our race...
Ci, którzy zagrażają naszej rasie, muszą umrzeć.
If thy brother trespass against you, rebuke him.
Jeżeli twój brat wystąpi przeciw tobie, ukarz go.
When we say, "forgive us our trespasses, as we forgivethose who trespass against us", we bring to mind the great necessityof forgiveness.
Kiedy mówimy "Przebacz nam nasze grzechy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom", uświadamiamy sobie wielką potrzebę przebaczenia.
Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Wybacz nam nasze wykroczenia jako my wybacz te, które naruszają przeciw nam.
The Apache, and those who trespass against us.
Apaczowie wiedzą, kto jest ich intruzem.
Forgive us our trespasses, as we forgive those... who trespass against us.
Przebacz nam nasze grzechy, jako i my przebaczamy tym... którzy nam zawinili.
Only humans do that, and when they do, they trespass against Nature's order.
Tylko ludzie tak robią, a wtedy stają w opozycji do naturalnego porządku rzeczy.
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil.
Daje nam ten dzień nasz codzienny chleb i wybacza nam nasze wykroczenia, ponieważ wybaczamy tych, którzy wkraczają przeciwko nam. nie prowadzi nas do pokusy ale dostarcza nas od zła.
who trespass against us and lead us not...
któze czynia zło nam i nie wódź nas...
You dare to trespass against the holy of holies,
Ośmieliłeś się targnąć/na świętość naszych świętych.
Give us this day our daily bread... and forgive us our trespasses... as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... i odpuść nam nasze winy... jako i my odpuszczamy naszym winowajcom... i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo