Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "up" na polski

Zobacz także: pick up end up give up
Wyszukaj up w: Definicja Koniugacja Synonimy

Sugestie

set up +10k
shut up +10k
9410
come up 8644
wake up 8481
8319
7187
what's up 7104
get up 6688
Saved a girl who rolled up up to the prison with the Governor.
Ocaliliśmy dziewczynę, która atakowała więzienie z Gubernatorem.
Member States shall set up and keep up to date an electronic database where they upload all inspection and surveillance reports drawn up by their officials.
Państwa członkowskie tworzą i aktualizują elektroniczną bazę danych, w której umieszczają wszystkie sprawozdania z inspekcji i z nadzoru sporządzone przez swoich urzędników.
I grew up just about three blocks up this way, up east from here.
Dorastałem jakieś trzy przecznice w tamtą stronę, na wschód stąd.
When an American cracks up he opens up the window and shoots up a bunch of strangers.
Kiedy zwariuje amerykanin otwiera okno i strzela do obcych.
Hooking up, breaking up, making up.
Zaczynanie związku, zrywanie, schodzenie się...
This man has been keeping you locked up down here... while he and his friends live it up up there.
Ten człowiek... trzymał was w zamknięciu na dole podczas gdy on i jego przyjaciele mieszkają na powierzchni.
And you push it up, up, up, up, like this.
I pchasz to w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, właśnie tak.
If this keeps up, it will tear up the Enterprise.
Jeśli nie przestanie, rozerwie Enterprise.
And it always ends up screwing up other people.
I zawsze kończy się krzywdzeniem innych.
I knew something was up when he didn't show up.
Kiedy się nie pojawił, od razu wiedziałem, że coś sie stało.
The getting up... that's up to you.
Zaczeło się... i trafiło na ciebie.
Now get somebody up here and tell them to hurry up.
Sprowadź kogoś do tego i powiedz żeby się pospieszyli.
We both go up there it'll look like something's up.
Jeśli obaj tam pójdziemy to będzie wyglądać jakbyśmy coś kombinowali.
Tied up or dressed up, she's a prisoner.
Związana czy wystrojona, jest więźniem.
Get ready to stir it up and serve it up.
Przygotujcie się na zamieszanie i obsłużcie go dobrze.
Theoretically, pressure could have built up, broken a sewer pipe and shot up through the toilet.
Teoretycznie, ciśnienie mogło wzrosnąć, uszkadzając rurę i wystrzeliło przez muszlę.
Time to nut up or shut up.
STRUGAJ BOHATERA/Albo rybka, albo pipka.
Meanwhile, you should fix up your place up there.
Ale póki co, powinieneś naprawić tę swoją chałupę.
They caught up with me right after we split up.
Złapali mnie zaraz po tym jak się rozstaliśmy.
Then she woke up screaming, vomiting, burning up.
Wtedy obudziła się. Krzyczała, wymiotowała, miała gorączkę.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 402068. Pasujących: 402068. Czas odpowiedzi: 428 ms.

set up +10k
shut up +10k
come up 8644
wake up 8481
what's up 7104
get up 6688

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo