Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "well" na polski

Zobacz także: well done
Wyszukaj well w: Definicja Synonimy

Sugestie

1754
well-being 1207
well then 1133
Ever since his father left well.
Od czasu, kiedy odszedł jego ojciec cóż.
My pregnant wife not feeling well.
Albo gdy ciężarna żona nie czuje się dobrze.
I feel admirably well tonight doctor.
Dzisiejszej nocy czuję się nadzwyczaj dobrze, doktorze.
I remember well how it all began.
Ja przypominam sobie treść dobrze Jak wszystko się zaczynało.
Continue with your party and pass well.
Możesz wrócić do swoich zadań i baw się dobrze.
Understand well with what I mean.
Zrozum dobrze z tym, co mam na myśli.
People, this never goes well.
Ludzie, to nigdy się dobrze nie kończy.
I was well prepared for the experience.
Uznałem, że jestem dobrze przygotowany do tego doświadczenia.
Marija called and said everything went well.
Marija zadzwoniła i powiedziała, że wszystko poszło dobrze.
Tiffany neither was seen very well.
Tiffany z rana również nie czuła się zbyt dobrze.
Forever, if all goes well.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to na zawsze.
Everything you taught me worked too well.
Wszystko, czego mnie nauczyłeś, zadziałało aż za dobrze.
I remember giving pleasure very well.
Pamiętam, że bardzo dobrze sprawiałam ci przyjemność.
Larysa zeryeva is alive and well.
Larysa Zeryeva jest żywa i ma się dobrze.
We cooperated well on this report.
W trakcie prac nad tym sprawozdaniem współpracowaliśmy bardzo dobrze.
Celecoxib is well absorbed reaching peak plasma concentrations after approximately 2-3 hours.
Celekoksyb dobrze się wchłania, osiąga maksymalne stężenia w surowicy po mniej- więcej 3 godzinach.
Clearly your family matters did not go well.
Ale, jak widać, twoje związki rodzinne nie ułożyły się dobrze.
Unless it was well planned out.
Chyba, że? to było dobrze zaplanowane.
So I think this will work well.
A zatem uważam, że będzie to dobrze funkcjonować.
Fully respect UNSCR 1244 and intensify well prepared dialogue with Belgrade.
Pełne poszanowanie rezolucji RB ONZ nr 1244 i wzmożenie dobrze przygotowanego dialogu z Belgradem.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 361107. Pasujących: 361107. Czas odpowiedzi: 377 ms.

well-being 1207
well then 1133

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo