Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "went" na polski

Sugestie

3752
2886
2619
2572
just went 1966
1669
went up 1377
went over 1074
News... cooper went homewith charlotte king.
Nowinki... Cooper poszedł do domu z Charlotte King.
He probably just went home or something.
Pewnie po prostu poszedł do domu, czy coś.
Holly went to fax some documents.
Holly poszła do skarbce wysłać faksem parę dokumentów.
Wherever she went, misfortune followed.
Gdziekolwiek poszła, nieszczęście szło razem z nią.
Maybe a hazing ritual went wrong.
Może rytuał znęcania poszedł nie tak jak planowano.
It means your presentation went well.
To oznacza, że pańska prezentacja dobrze poszła.
So she probably went someplace familiar.
Więc prawdopodobnie poszła do jakiegoś znanego sobie miejsca.
Dad said this went for 25 grand.
Tata powiedział, że ten poszedł za 25 kawałków.
Death followed him wherever he went.
Śmierć szła za nim, gdziekolwiek nie poszedł.
Neighborhood went to hell After you murdered pastor Tompkins.
Dzielnica poszła w diabły, po tym jak zamordowałeś pastora Tompkinsa.
Apophis went up to meet him.
Apophis poszedł na górę spotkać się z nim.
Fran went to via fettuccine, and I went with her.
Fran poszła do Via Fettuccine, a ja poszedłem z nią.
Renaissance Financial went bankrupt in September 2001.
We wrześniu 2001 r. Renaissance Financial ogłosiła upadłość.
On 5 November 2008 Osinek went into liquidation.
W dniu 5 listopada 2008 r. spółkę Osinek postawiono w stan likwidacji.
Elijah went all berserker on her crew.
Elijah wpadł w szał przez nią i jej ludzi.
Maybe somebody knows where this plane really went.
Może ktoś wie, gdzie na prawdę poleciał ten samolot.
The brothers went shooting with him Saturday night.
W sobotę w nocy bracia poszli z nim na polowanie.
Tell me where your daughter went.
Błagam, powiedz, dokąd pojechała twoja córka.
I guess coffee went better than expected.
Spotkanie przy kawie musiało/pójść lepiej, niż się spodziewała.
Krista Manning went missing last night.
Krista Manning wczoraj zaginęła, a pan z nią rozmawiał.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 77882. Pasujących: 77882. Czas odpowiedzi: 411 ms.

just went 1966
went up 1377
went over 1074

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo