Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "years" na polski

Sugestie

+10k
+10k
8802
8342
7837
6228
ten years 4261
four years 4209
3351
Not 3 years, but 13 years.
Nie 3, a 13 lat... 13 lat temu należałem do formacji z Hongdae.
According to the type of pension, the qualifying period for pension entitlement can be 5 years, 20 years, 25 years, 35 years or 45 years.
W zależności od rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego wymaganym okresem ubezpieczeniowym jest 5 lat, 20 lat, 25 lat, 35 lat lub 45 lat.
All these years together without understanding.
Wszystkie te lata spędziliśmy razem, a nikt nie miał pojęcia.
2 years Use immediately after broaching.
2 lata Użyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.
In recent years PPPs have throughout Europe enjoyed increasing popularity.
W ostatnich latach PPP cieszą się w całej Europie coraz większym powodzeniem.
Growth in consumer demand in recent years is particularly remarkable.
W ostatnich latach szczególnie wyraźny jest wzrost zapotrzebowania konsumentów na produkty rolnictwa ekologicznego.
Globalisation and competitive pressure will undoubtedly increase over the coming years.
W nadchodzących latach globalizacja i nacisk wynikający z konkurencji bez wątpienia się zwiększą.
You cannot say girlfriend after ten years.
Nie możesz powiedzieć "dziewczynę" po 10 latach.
See anything like that about 52 years.
Tak, tylko... nie widziałem... czegoś takiego, odkąd ukończyłem 52 lata.
Through the years the villa experienced many changes.
W kolejnych latach willa zmieniała się i przeżywała wiele przekształceń.
Gentlemen, it took us four years.
W porządku, szkła w góre. Panowie, to zajeło nam 4 lata.
Come again in another 4 years.
Proszę, przyjedź znowu za kolejne 4 lata.
Johns Hopkins post-doc. Four years.
Cztery lata po doktoracie spędzone w Josh Hopkins.
The monastery was successfully restored in the years 1956-1966.
Zespół klasztorny został z powodzeniem odrestaurowany w latach 1956 - 1966.
Two-three years aren't that long.
Dwa, trzy lata, to nie tak długo.
Only seven mortars were produced in the years 1939-1941.
Moździerz ten był produkowany w latach 1939-1941. Wyprodukowano tylko siedem sztuk tej broni.
After seventeen years underground creatures are stirring.
Niektóre stworzenia wychodzą na powierzchnię po siedemnastu latach życia w ukryciu.
Repeated failure in two successive years shall result in ineligibility for the remaining years of the programme.
Powtarzające się niepowodzenie w ciągu dwóch kolejnych lat może spowodować niezakwalifikowanie finansowania na pozostałe lata trwania programu.
I come here for six years and changed a lot over the years.
Przyjeżdzam tu od sześciu lat i zmieniło się wiele przez te lata.
Four years of my life... 20 years preparing.
Cztery lata mojego życia. 20 lat przygotowań.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 119437. Pasujących: 119437. Czas odpowiedzi: 526 ms.

ten years 4261
four years 4209

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo