Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "łóżko piętrowe" na angielski

Wyszukaj łóżko piętrowe w: Definicja Synonimy
bunk bed
bunk beds
Przyjdź i pomóż mi zbudować łóżko piętrowe.
Look, I need you to come here and help me build a bunk bed.
Dostaną nowy telewizor, łóżko piętrowe.
They're getting a new TV, bunk beds...
Heather wspomniała, że tu możemy wstawić łóżko piętrowe.
So this is where Heather talked about we might have to put bunk beds.
Załatwię ci łóżko piętrowe.
I'll get you bunk beds.
Po co mi łóżko piętrowe?
But why do I need bunk beds?
Pokażcie mi swoje łóżko piętrowe.
Why don't you guys show me your bunk beds.
Nie potrzebujecie pozwolenia na łóżko piętrowe.
You don't need our permission to build bunk beds.
Miałem łóżko piętrowe z opuszczanym telewizorem.
And I had a bunk bed with a pull-down tv.
Dzieliłem łóżko piętrowe z 97-latkiem do 22 lat.
I shared a bunk bed with a 97-year-old till I was 22.
Mały zboku, mamy łóżko piętrowe.
Perv, we're in a bunk bed.
Tak, kiedy dzielę z nimi łóżko piętrowe w ośrodku YMCA.
I do when I shared a bunk bed with them at the YMCA care.
Wiedzieli, że jadą po łóżko piętrowe.
They had to know they were coming here to buy bunk beds.
Żeby zwabić tu moją przyjaciółkę muszę wybudować łóżko piętrowe dla jej córki.
The only way to get my best friend to come into the city was to make a bunk bed for her daughter.
Dzieciaku, łóżko piętrowe musisz sobie odpuścić.
Well, kiddo, I guess no bunk bed this time around.
Ty iść po łóżko piętrowe dziś wieczorem?
You going for the bunk bed tonight?
Po co ci potrzebne łóżko piętrowe?
Why do you need a bunk bed?
Jeszcze łóżko piętrowe ze zjeżdżalnią i spełni się wszystko,
Now all I need is a bunk bed with a slide;
Moglibyśmy mieć łóżko piętrowe.
I was thinking the same thing.
Prawie jak łóżko piętrowe.
This is kind of like a bunk bed.
Jak miałeś łóżko piętrowe.
You had a bunk bed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo