Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ładna dziewczyna" na angielski

Wyszukaj ładna dziewczyna w: Definicja Synonimy
pretty girl
beautiful girl
good-looking girl
cute girl
lovely girl

Sugestie

Na swój sposób bardzo ładna dziewczyna.
A very pretty girl... in an unusual sort of way.
Siostra zidentyfikował zwłoki, ładna dziewczyna.
I.D.'d by the sister, pretty girl.
Mam szczęście, ale co taka ładna dziewczyna robi tu sama?
I never argue with luck... but what is a beautiful girl like you doing running around by herself?
No nie... jaka znowu kula... to młoda, ładna dziewczyna
It's a beautiful girl named Julie.
Zemdlona dziewczyna na podłodze ładna dziewczyna.
Passed-out girl on the floor, good-looking girl.
W końcu... Drzwi się otworzyły... i wyszła ta ładna dziewczyna.
Finally... the door opens... and out steps this good-looking girl.
W banku pracuje taka ładna dziewczyna.
Sure is a pretty girl works in that bank.
Bardzo ładna dziewczyna z pana siostrzenicy.
She's a very pretty girl, your niece.
Jacy to jedyna ładna dziewczyna w szkole, a ma ją Duane.
Jacy's the only pretty girl in school, and Duane's got her.
A także, ładna dziewczyna poszła sobie.
Also, the pretty girl left.
Około 177 cm, ciemne włosy, jasnoniebieski dres, duża torba treningowa, naprawdę ładna dziewczyna.
About 5' 9 , dark hair, blue and white jogging outfit, big gym bag, real pretty girl.
Taka ładna dziewczyna jak ty nie powinna przesiadywać wieczorami w domu.
A pretty girl like you should not be sitting around here every night.
Nie każ mu się czuć jak ładna dziewczyna.
Don't make him feel like the pretty girl.
Nie doszedłem jeszcze do najlepszego... byłem ostatnio w Londynie, jechałem Holland Park, a za mną stała bardzo ładna dziewczyna.
I haven't even got to the best bit because... got into London that other day, go on Holland Park a very pretty girl in the car behind.
W sumie, dziwie się, że taka ładna dziewczyna sypia samotnie.
In fact, I'm kind of surprised a pretty girl like you is sleeping alone, anyway.
Ale teraz ma go ta ładna dziewczyna... obraca się do ciebie.
But now this pretty girl has it, and she's turning it on you.
Taka ładna dziewczyna jak ty musi mieć wielu adoratorów.
Pretty girl like you must have lots of boys ask you out.
Inna ładna dziewczyna się pojawiła i do tego nie jest w ciąży.
There's another pretty girl at the dance, and this one's not pregnant.
Dobrze, że ta ładna dziewczyna odwróciła nieco uwagę.
At least that pretty girl was here to divert our attention.
Mój Boże, jaka z ciebie ładna dziewczyna.
My goodness, what a pretty girl you are.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 148. Pasujących: 148. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo