Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "łagodny" na angielski

Zobacz także: zbyt łagodny
Wyszukaj łagodny w: Definicja Synonimy
mild
gentle
benign
soft
smooth
easy
mellow
lenient
mild-mannered
docile

Sugestie

Dałam jej tylko łagodny środek na wymioty.
I just gave her some mild stuff to make her vomit.
Podałem ci bardzo łagodny środek uspokajający.
The sedative I gave you was very mild.
Bądź łagodny, miał nieszczęśliwe dzieciństwo.
Be gentle, he had an unhappy childhood.
Byłem surowy, kiedy powinienem być łagodny.
I was stern when I should have been gentle.
Nic takiego, łagodny, kosmetyka.
It was nothing, benign, cosmetic.
Doktor mówi, że pewnie jest łagodny.
Doc says it's probably benign.
Musisz być stanowczy, ale łagodny.
You just have to be firm, but gentle.
Ale drugi Kensei... jest łagodny.
But the other Kensei... he is gentle.
Cuż, jesteś szczęściarzem atak był łagodny.
Well, you're lucky the stroke was mild.
Zawsze był bardzo... łagodny, na luzie.
He was always very... gentle, very playful.
A ja z wyglądu jestem łagodny.
And I am the gentle appearance.
Być może sierpień tego roku będzie łagodny.
Perhaps it will be mild this August.
Uśmiech twojej matki był taki łagodny.
Your mother's smile was so gentle.
Jest bardzo łagodny, nie robi żadnych sztuczek.
He's gentle, does no tricks.
Był taki dobry dla Adama, taki łagodny i wyrozumiały.
He's been so good to Adam, so gentle and understanding.
Nawet jeśli jest łagodny, uważam, że trzeba go usunąć.
Even if it is benign, I think we should remove.
Nikt nie był bardziej bezpośredni, łagodny.
Nobody was more straight-up, more gentle.
PANI WYWIETRZNIK Ken to człowiek bardzo łagodny, domator.
Basically Ken is a very gentle, home-loving person.
Klimat jest bardzo łagodny cały rok.
It's very mild all year round.
Mówiłeś, że jesteś łagodny i wyrozumiały.
You said you were gentle and understanding.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 640. Pasujących: 640. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo