Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "śmiały" na angielski

Wyszukaj śmiały w: Definicja Synonimy
daring
adventurous
audacious
bold
laughing
brave
laughed
boldly
Plan jest łatwy i piękny oraz wysoce oryginalny, bardzo śmiały.
It is a plan of simplicity and beauty yet highly original, very daring.
Każdy człowiek na tyle śmiały żeby w ogóle spojrzeć tam, będzie naprawdę szybko uciekać.
Any humans daring to even look over there will run away real quick.
Myślałam, że masz bardziej śmiały gust.
I thought you'd have more adventurous tastes.
Był bardzo... śmiały i... namiętny.
He was very... adventurous and... passionate.
To jest śmiały, ale bardzo fantazyjny strój.
That's daring, but very dashing attire.
Ich ojca śmiały duch żyje w tych wspaniałych młodych następnych pokoleniach i dowodzi odporności życia.
Their father's adventurous spirit lives on in these magnificent youngsters - the next generation and proof of the resilience of life.
Widzicie ten śmiały spektakl jaskrawych barw?
(CHUCKLES) See these daring specks of bold color?
Był bardzo... śmiały i... namiętny.
He was very... adventurous and... oassionate.
Nie jestem zbyt śmiały przy politykach.
No. I'm not brave enough for politics.
Jaki śmiały jesteś z pistoletem w ręku.
My, but how bold you are with a pistol in your hand.
Te oczy będą się wkrótce śmiały.
Irish eyes will soon be smilin' again.
Ktokolwiek dowodzi tym krążownik, jest śmiały.
Whoever's commanding that cruiser is a bold one.
Sądziłam, że publiczny lunch to śmiały ruch.
[Glasses clink] Now, I thought this public lunch was a bold move.
Jesteś rzeczywiście śmiały, Księże Kserksesie.
You are bold, indeed, Priest Xerxes.
Wszyscy się patrzyli, gimnastyczki się śmiały.
Everybody's looking, all the gymnasts are laughing.
Dlaczego jesteś tak śmiały ze mną dzisiaj?
How come you're so fresh with me today?
Rozumiem, moi panowie, że ten plan może się wydawać nieco... śmiały.
I understand, gentlemen this plan may seem somewhat... cavalier.
Żywioły śmiały się, ryczały i grzmiały.
But the elements laughed, roared and thundered.
Chciałbym być tak śmiały, by kazać ci podejść trochę bliżej.
I would like to be so bold as to get you to come a little closer.
Jako nadzorca fortuny Bundych, opracowałem śmiały plan finansowy.
As overseer of the vast Bundy fortune, I came up with a bold financial plan.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 323. Pasujących: 323. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo