Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "śmiech" na angielski

Wyszukaj śmiech w: Definicja Synonimy
Kiedy skończymy, usłyszą jedynie nasz śmiech.
When we are finished, the only sound they will hear is our laughter.
Umiesz nieść światu radość i śmiech.
You have the gift for bringing joy and laughter to the world.
Poznać strach, poczuć jego tchnienie, usłyszeć śmiech.
You got to be able to step fear in the face! Smell it's breath and laugh.
Kiedy słucham twojej mamy, słyszę jego śmiech.
When I listen to your mom, I can hear his laugh.
Słyszałam wasz śmiech już na korytarzu.
I could hear you guys laughing out in the hall.
Ale... najbardziej pamiętam jego śmiech.
But the thing that I remember most was him laughing.
Muzyka, śmiech, skwierczące ogniska i pieczone prosiaki.
Music, laughter, the crackle of a bonfire and a roasting pig.
Według książki, śmiech to najlepsze lekarstwo.
According to him, laughter is the best medicine.
Minął długi czas odkąd słyszałem śmiech.
It's been a long time since I've heard laughter.
W radości dzieci słychać śmiech natury.
In thejoy ofchildren we hear nature's laughter.
Komentarz lub gest, mający wywołać śmiech.
A verbal comment or gesture designed to provoke laughter.
Złowieszczy śmiech; odgłos nalewania napoju.
Mean laughter, sound of a drink being poured.
Albo że w dzieciństwie ćwiczysz śmiech.
Or, like, when you're little you practice laughing.
Dobrze usłyszeć twój śmiech, babciu.
It's good to hear you laugh, Grandma.
Smutek powoduje łzy, a śmiech szczęśliwość.
Just as sadness creates tears, so laughter creates the joy.
Słyszał pan głos Ryersona i śmiech.
You heard Mr. Ryerson's voice and some laughter.
Częściowe napady mogą przypominać śmiech, albo bezcelowe ruchy.
A partial or absence seizures can resemble laughing or purposeless movements.
Srebrzysty śmiech i kokieteryjny ruch głową.
Silvery laugh. Coquettish turn of the head.
Twoja mama zawsze miała uroczy śmiech.
Your mom always did have a great laugh.
Gdy ich wywołałem, jako pierwsze usłyszałem śmiech Shannon.
When I called them, the first thing I heard was Shannon laughing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2580. Pasujących: 2580. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo