Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "śmieci" na angielski

Wyszukaj śmieci w: Definicja Synonimy

Sugestie

Proponuję zlicytować nasze śmieci miejscowym odbiorcom.
Now, I propose we auction our garbage off to local contractors.
Art rozrzuca śmieci po całej ulicy.
Art's throwing garbage all over the street.
Ktoś z LuthorCorp podłożył zakrwawiony ręcznik do śmieci Josepha.
Mom, someone from LuthorCorp put the bloody towel in Joseph's trash.
Ona napełniła twoją głowę setkami śmieci.
She filled your head with a bunch of trash.
To jakaś ruina z mnóstwem śmieci...
It's a run down place with lots of rubbish.
Obok położył plastikowy worek na śmieci.
There was a plastic garbage bag on the floor next to him.
Przetwarzam ludzkie śmieci z całego świata.
I re-process human garbage from around the world.
Zsyp na śmieci to wspaniały pomysł.
The garbage chute was a really wonderful idea.
Wychowywałam Cię bez tych biblijnych śmieci.
I raised you, not Bible-thumping trailer trash.
Słyszałem, że sprawdziliście hotelowe śmieci.
I heard you went through the hotel's garbage.
Zamienili nasze place i zabytki w wysypisko śmieci.
They've turned our piazzas and monuments into a garbage dump.
Dopasowanie do toreb wyciągniętych z Luisa śmieci.
A match to the bag that we took from Luis' trash.
Woziłem żwir, zanim odkryłem śmieci.
I was hauling gravel till I discovered garbage.
Wyrzucam śmieci odkąd skończyłem 20 lat.
I've been taking out trash since I was 20.
Pierwszego poranka tutaj spytałeś, czy możesz wynieść śmieci.
Your first morning here, you asked if you could take out the trash.
Nasza piękność nie może wyrzucać śmieci.
Our little beauty shouldn't be seen carrying trash.
Przeszukują śmieci, szukając materiałów do recyklingu.
They're sifting through the trash looking for recyclable materials.
Nie wiem czemu czytasz takie śmieci.
I don't know why you read that trash.
Powstrzymać ich od sprzedawania tych śmieci.
Stop them from selling any more of this trash.
Widzę ich głosy, dźwięk śmieci.
See their voices, hear of the trash.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3930. Pasujących: 3930. Czas odpowiedzi: 118 ms.

smieci 60

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo