Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "śmierdzący" na angielski

Wyszukaj śmierdzący w: Definicja Synonimy
smelly
stinky
foul
stinking
stinkin
smelling
you dirty
smells bad
Narnowie są jak Nu'Tokks: hałaśliwi, śmierdzący...
The Narns are like the Nu'Tokks: Loud, smelly.
Bo czerpie swoją moc z piorunów... śmierdzący starcze.
He draws his power from lightning... smelly old man.
Miej ten swój mały śmierdzący dzień wolnego.
Have your little stinky day off.
Ty śmierdzący owadzie z brudnego kanału ściekowego!
You stinky insect of a dirty sewer?
Słucha jako śmierdzący demon alarm całość Dolinie Gorgoroth!
Listen as the foul flying demon... gives alarm to the whole Vale of Gorgoroth!
Światło dzienne, śmierdzący dołach, nieświeży oddech.
Daylight, smelly pits, bad breath.
Jeśli dotkniecie promienia zostaniecie uwięzieni tak jak wasz śmierdzący przyjaciel.
Hit a beam and you'll be trapped like your smelly friend.
Opiekować się sobą, kiedy będziemy starzy, zgrzybiali i śmierdzący.
To take care when old, senile, smelly.
Faceci, żadnego cudownego Neila śmierdzący.
Guys, no wonder Neil's smelly.
Z prawej, gruby i śmierdzący ważniak z Nowego Jorku.
On my right a big fat, smelly corporate guy from New York.
Straszne miasto duchów czy śmierdzący las?
Scary ghost town, or stinky forest?
Ponieważ jedynym, co tu wyczuwam, jest wielki, śmierdzący strach.
Because all I'm sensing right now is big, stinky fear.
Pewnego razu był sobie zepsuty, śmierdzący, mały chłopiec który był chciwy.
Once upon a time there was a rotten, stinky little boy who was greedy.
Słyszałem, że robią się wtedy śmierdzący, brzuchaci i szukają świeżego mięsa.
I've heard that they become smelly, pot-bellied and crazy for young meat.
Próbował mnie otruć, śmierdzący kozak.
He tried to poison me, the dirty Cossack.
Ty plugawy, śmierdzący, zwyrodniały zwierzaku.
You dirty, filthy, stinking, rotten, animal.
Ten śmierdzący szczur może to zrobić.
The dirty rat would do it, too.
Człowiek śmierdzący śmieciami wzbudziłby zainteresowanie na każdym świecie.
A man stinking of garbage would attract attention on any world.
Zabieraj swój śmierdzący układ i zmiataj stąd.
Take your stinking deal and shove it. Edie...
Pod prysznic, jeśli śmierdzący sierżant nie ma nic przeciwko temu.
To take my shower, if the stinking First Sergeant has no objections.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 279. Pasujących: 279. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo