Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "śmietnisko" na angielski

Wyszukaj śmietnisko w: Definicja Synonimy
dump
garbage dump
junkyard
landfill
Myślę, że to śmietnisko jest naprawdę dla nich ważne.
I mean, that dump is obviously really important to them.
Są całkowicie godni zaufania i nawet skłonni przeszukiwać to toksyczne śmietnisko, które z lubością nazywasz mieszkaniem.
They're entirely trustworthy and even willing to search through the toxic waste dump that you are pleased to call a flat.
Przeszliśmy śmietnisko śmieci w Dominican Republic.
We went through the garbage dump in the Dominican Republic.
Szyjny węzeł chłonny to takie śmietnisko.
Cervical lymph node Is a garbage dump.
Musiała wypaść ze śmieciary po drodze na śmietnisko, a potem jakoś z deszczem trafiła do mnie.
It must have fallen off the dump truck on the way to the junkyard and got tossed around in the rain and somehow made its way back to me.
To jak zamierzasz porzucić to śmietnisko, jeśli nie wchodzisz w tę grę?
How do you expect to leave this dump?
Musielibyśmy przekopać się przez całe śmietnisko.
We could be digging for garbage down at the dump.
Zamienili naszą planetę w śmietnisko toksycznych odpadów.
It made our planet a junkyard for poisonous wastes.
Faktycznie, założę się, że te śmietnisko jest legowiskiem super szpiega.
In fact, I'll bet this whole dump is a super spy lair.
Przeszłam całe to śmietnisko, żeby Cię odnaleźć.
I have been all over this junkyard looking for you.
To nie jest żadne śmietnisko tam gdzie jedziemy.
This isn't exactly a dump we're moving to.
Teraz to podwaja jako śmietnisko dla ścieku i przemysłowych marnowań.
Now it doubles as a dump for sewage and industrial wastes.
Dekady temu było tu śmietnisko i może z niego wydobywać się metan.
Decades ago, this entire area was a landfill, and there could be methane seeping up from it.
Ale widziałeś co śmietnisko, które to jest.
But you saw what a dump it is.
Kleszcz, to miejsce to śmietnisko.
Dr. Claw, this place is a dump.
Ujrzyj w nim to, czym jest, czyli śmietnisko niewarte ratowania.
Instead, look at it for what it really is, a dump that probably isn't worth saving.
To ciemne śmietnisko i okropnie śmierdzi, ale z konstrukcyjnego punktu widzenia wszystko jest w porządku.
Well, it's dark, it's damp, and it smells terrible, but from an engineering standpoint, we're good.
Nie pozwolę wam wysłać ją na to śmietnisko!
I won't let you take my sister anywhere!
Chyba dlatego, że zamieszkane przez kilkuset wyrzutków śmietnisko było nieznaczącym celem.
I guess because as a garbage planet with a few hundred workers it wasn't a significant target
Poranek nie byłby idealny bez wspinaczki do zwłok przez śmietnisko.
What morning's complete without a 100-yard hike through garbage to a dead body?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 47. Pasujących: 47. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo