Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "śródmieście" na angielski

Wyszukaj śródmieście w: Definicja Synonimy
downtown
downtown area
Midtown
Spójrz na ten widok... widać całe śródmieście Dallas.
And look at the view... you can see all of downtown Dallas.
Kochanie, śródmieście jest jakieś 15 minut stąd.
Honey, downtown's like 15 minutes away.
Mężczyzna na koniu spustoszył dzisiaj śródmieście, niszcząc mienie i obrabiając kilka sklepów.
In local news, a man on horseback rampaged through a downtown area today, vandalizing property and robbing several stores.
Zmiecie z powierzchni całe śródmieście.
The payload will wipe out Midtown.
Ok, czyli jeśli łaził po uderzeniu, znaczy, że śródmieście nie jest pierwotnym miejscem zbrodni.
Okay, so if he was transient after he was hit, it means that midtown isn't our primary crime scene.
Siedziba główna General Motors, śródmieście Detroit, kolejka powietrzna.
General Motors' headquarters, downtown Detroit, the skyline.
Przedmieścia, śródmieście, to wciąż Nowy Jork.
Uptown, downtown, it's all New York.
Olbrzymia sypialnia, podwójny standard, widok rozciągający się na śródmieście.
Huge one-bedroom, DSL ready, sprawling views of downtown.
Niezarejestrowana broń palna, wziąć śródmieście.
Unregistered firearm, take it downtown.
To śródmieście L.A. Zdarza się.
It's downtown L.A. that happens.
Oto kolejny dziwaczny: wydaje się, że nadchodzi grad nad południowe śródmieście.
Here's another weird one: Apparently, a hail of ice cubes is coming down south of downtown.
Musiało to być śródmieście w godzinach szczytu?
It had to be downtown during rush hour?
Toronto Health Network chce śródmieście szpitalom Specjalizujemy i wszyscy zgodziliśmy że Memorial Hospital jest w lepszej pozycji
The Toronto Health Network wants downtown hospitals to specialize and we all agreed that Memorial Hospital is better positioned
Śródmieście jest przeznaczone do rozbiórki teraz.
Downtown is supposed to be blowing up right now.
Śródmieście to moja dzielnica, skarbie.
Downtown's where I live, precious.
Zobaczę, czy Śródmieście da nam wolną jednostkę SWAT.
I'll see if downtown can shake loose a SWAT unit.
Epstein, Śródmieście chce wiedzieć co się dzieje z nagraniami?
Epstein, downtown wants to know what's going on with that footage you accessed?
Przejechać przez śródmieście dokąd?
I take that downtown to what?
Hotel Fauntleroy, śródmieście.
Fauntleroy Hotel, downtown.
Leander, jedź na śródmieście.
Leander, go downtown.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 122 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo