Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "średniego rozmiaru" na angielski

Wyszukaj średniego rozmiaru w: Definicja Synonimy
medium-sized
middle size
Jest bagażnik, wystarczający do pomieszczenia 3 średniego rozmiaru kóz.
You get a boot, which is big enough- for three medium-sized goats.
By lepiej zrozumieć anomalię, skupię teraz jej promieniowanie na gigantycznej mrówce średniego rozmiaru by zobaczyć co się stanie.
To better understand the anomaly, I will now focus its radiation on a giant medium-sized ant to see what happens.
Drakoreks jest najmniejszy, stygimoloch jest średniego rozmiaru, a pachycefalozaur jest największy.
Dracorex is the littlest one, Stygimoloch is the middle size one, Pachycephalosaurus is the largest one.
Obraz powinien być średniego rozmiaru.
The picture could be of... middle size.
A więc zakładając, że mają średniego rozmiaru statek kosmiczny, to nam daje 20 minut.
So assuming a medium-sized starship, that's 20 minutes.
Suwak z męskiej kurtki średniego rozmiaru.
Zipper's from a guy's medium size warm up jacket.
To budżet średniego rozmiaru państwa, małej cywilizacji...
It's the operating budget of a midsize country... a small civilization.
Należy użyć odpowiednich oznaczeń wagi molekularnej na żelu w celu ustalenia średniego rozmiaru uzyskanych substancji wzmacniających.
An appropriate molecular weight marker on the gel to determine the approximate size of the obtained amplicons has to be used.
To było coś jak, Pontiac... średniego rozmiaru, może Grand Prix.
It was, like, a pontiac... midsize. A Grand Prix, maybe.
średniego rozmiaru gatunku złowionego lub wprowadzanego do obrotu,
average size of the species caught, or marketed,
zawiera oprogramowanie z funkcją automatycznego wyboru najdłuższej przekątnej każdego oczka w celu obliczenia średniego rozmiaru oczka tkaniny sieciowej o kwadratowych oczkach;
incorporate software having a function to automatically select the largest diagonal of each mesh to calculate the mean mesh size of the square mesh netting;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo