Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "środek antykoncepcyjny" na angielski

Wyszukaj środek antykoncepcyjny w: Definicja Synonimy
contraception
contraceptive
birth control
Jeśli pacjentka stosuje obecnie złożony doustny środek antykoncepcyjny, powinna zmienić stosowaną metodę antykoncepcji na jedną ze skutecznych metod wymienionych powyżej.
If a patient is currently using combined oral contraception the patient should switch to one of the effective method listed above.
lekarza, który zapisał środek antykoncepcyjny, że przyjmuje
the physician prescribing her contraception that she is on
Należy zapoznać się z zaleceniami przedstawionymi w ulotce dotyczącymi postępowania w przypadku ominięcia dawki środka antykoncepcyjnego, gdy przyjęto doustny środek antykoncepcyjny w tym samym dniu, w którym został podany sugammadeks.
If sugammadex is administered at the same day as an oral contraceptive is taken reference is made to missed dose advice in the package leaflet of the oral contraceptive.
Wzywanie do łatwego dostępu do aborcji jest zatem mylące, do społeczeństwa trafia bowiem przekaz, że aborcja może być stosowana jako środek antykoncepcyjny i nie wymaga uwzględnienia żadnych wartości moralnych ani etycznych.
Calling for easy access to abortion is therefore misleading and gives society the message that abortion could be used as contraception and need not take any moral and ethical values into account.
Powinniśmy to nagrać i sprzedać P.S.A. jako nowy środek antykoncepcyjny.
We should have filmed that and sold it as a P.S.A. For birth control.
Zginiesz w katastrofie samolotu i zreinkarnujesz się jako środek antykoncepcyjny.
You will die in a plane crash and be reincarnated as a prophylactic.
Czy przystoi prawnikowi kopać ludzi? ...i kraść środek antykoncepcyjny?
Is it appropriate for an attorney to kick people and then steal spermicide?
Kobiety stosujące preparat Thelin powinny uważać, aby nie zajść w ciążę; w tym celu powinny stosować skuteczny środek antykoncepcyjny.
Women taking Thelin should take care not to become pregnant, they need to use an effective contraception.
Po drugie, kwestia niechcianych ciąż jest dużym problemem, jednak nie możemy wprowadzać przepisów, które będą traktowały aborcję jako darmowy środek antykoncepcyjny.
Secondly, the question of unwanted pregnancies is a huge problem, but we cannot bring in legislation which is going to treat abortion as a free means of contraception.
Implanon to środek antykoncepcyjny dla kobiet.
Implanon is a female contraceptive.
Środek antykoncepcyjny i zastrzyki ciążowe?
Birth control and fertility shots.
Dorabiałam testując nowy środek antykoncepcyjny.
I've been... earning money testing fertility drugs.
Wybierając doustny środek antykoncepcyjny stosowny stosowany jednocześnie z etorykoksybem, należy rozważyć zwiększenie stężenia EE.
32 can increase the incidence of adverse events associated with oral contraceptives (e. g., venous thrombo- embolic events in women at risk).
Wybierając doustny środek antykoncepcyjny stosowany jednocześnie z etorykoksybem, należy rozważyć zwiększenie stężenia EE.
This increase in EE concentration should be considered when selecting an oral contraceptive for use with etoricoxib.
Z tego co udało mi się tu wywnioskować, w twoim odpływie zaplątał się środek antykoncepcyjny.
Well, now, from what I could deduce of the drainage system was entangled with a prophylactic.
lekarza, który zapisał środek antykoncepcyjny, że przyjmuje
Treatment initiation forms for female patients with childbearing potential should also include:
Oczekuje się, że w tygodniu, w którym nie będzie stosowany środek antykoncepcyjny, stężenie worykonazolu powróci do wartości standardowych.
It is expected that the voriconazole levels will return to standard levels during the pill-free week.
lekarza, który zapisał środek antykoncepcyjny, że przyjmuje
The need to contact their doctor immediately upon suspicion of pregnancy
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo