Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "środek dezynfekujący" na angielski

Wyszukaj środek dezynfekujący w: Definicja Synonimy
disinfectant
hand sanitizer
Przynieś moją apteczkę, środek dezynfekujący i leki przeciwbólowe.
I need my medical kit, disinfectant, and pain medication.
Kupimy tylko jakiś środek dezynfekujący i trochę gazy, dobrze?
We'll just get some disinfectant and some gauze, okay?
Filtr, środek dezynfekujący, zdrowe przekąski.
Sunblock, hand sanitizer, healthy snacks.
Podkładał mi środek dezynfekujący pod oczy, żebym mogła się popłakać.
Putting hand sanitizer under my eyes, so that I can cry.
Zastosowano środek dezynfekujący w stężeniach zalecanych przez producenta [3]:
The disinfectant has been used at the concentrations recommended by the manufacturer [3]:
Ale powiem tak: Myślę, że światło słoneczne to najlepszy środek dezynfekujący.
But I would say this: I think that sunlight is the best disinfectant.
HBTA (High Boiling Tar Acid) jako środek dezynfekujący
HBTA (High Boiling Tar Acid) Notified as Disinfectant
Środek dezynfekujący nie działa, ciągle to czuć.
Disinfectant doesn't work, you can still smell it.
To tylko środek dezynfekujący.
IT'S JUST DISINFECTANT.
Śmierdziało jak środek dezynfekujący.
IT SMELLED LIKE DISINFECTANT.
Co śmierdziało jak środek dezynfekujący?
WHAT SMELLS LIKE DISINFECTANT?
To środek dezynfekujący, taki jak w systemie ściekowym łodzi Deana.
It's a disinfectant found in the plumbing system on Dean's boat.
Odkryliśmy, że jest to naturalny środek dezynfekujący.
We've found that propolis is a natural disinfectant.
W urynie Roriego Kendella znaleźliśmy środek dezynfekujący.
We found fumigant in Rory Kendell's urine.
Czy to woda kolońska czy środek dezynfekujący, proszę pana?
Is that a cologne or a disinfectant, sir?
Na zewnątrz jest środek dezynfekujący.
Gdzie jest środek dezynfekujący?
Where's the disinfectant?
Alkohol to środek dezynfekujący.
Alcohol is a disinfectant.
Myślałeś, że środek dezynfekujący zniszczy ślady, i zakwalifikujemy to jako wypadek.
You figured the fumigation would cover your tracks, that we'd chalk it up to an accident.
Konsumenci TCCA to albo publiczni, albo prywatni właściciele basenów, którzy stosują omawiany produkt jako środek dezynfekujący.
Consumers of TCCA are either public or private swimming pool owners who use the product concerned as a disinfectant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23. Pasujących: 23. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo