Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "środek przeciwbólowy" na angielski

Wyszukaj środek przeciwbólowy w: Definicja Synonimy
painkiller
analgesic
pain medication
something for the pain
Dam ci chociaż jakiś środek przeciwbólowy.
Let me get you a painkiller.
Dziękować dobroci, że przyprowadziłem mój ulubiony środek przeciwbólowy.
Thank goodness I've brought along my favourite painkiller.
Dostaniesz kontrolowany przez pacjenta środek przeciwbólowy.
We'll get you patient-controlled analgesic.
Już czas na kontrolowany przez pacjenta środek przeciwbólowy.
It's time for patient-controlled analgesic.
To środek przeciwbólowy 100 razy mocniejszy od morfiny.
It's pain medication that's 100 times stronger than morphine.
To mocny środek przeciwbólowy, tak?
This is a powerful painkiller, yes?
Czerwona spodnia obudowa zawiera substancję czynną (fentanyl - silny opioidowy środek przeciwbólowy) w żelu (zwanym hydrożelem) oraz warstwę przylepną służącą do przyklejenia systemu do skóry.
The red bottom housing contains the active substance (fentanyl, a strong opioid painkiller) in a gel (called a hydrogel), and an adhesive layer that is used to stick the system onto the skin.
To zwykły środek przeciwbólowy.
This is a simple analgesic.
Chce pan kolejny środek przeciwbólowy?
Would you like another painkiller?
Środek przeciwbólowy zbolałego człowieka.
Poor man's painkiller.
Normalny człowiek pewnie poprosiłby o środek przeciwbólowy.
A normal person would probably ask for a painkiller.
W 90 procentach środek przeciwbólowy, zero działania narkotycznego.
90% pain relief, zero narcotic high.
Kroplówki z morfiną były tam dość powszechnie używane jako środek przeciwbólowy.
It was quite common for morphine drips to be used in connection with pain management.
Potrzebowała środek przeciwbólowy na jej biodro.
She had a painkiller for her hip.
Weź środek przeciwbólowy i się prześpij.
Take something for the pain and go to sleep.
Aby zminimalizować dyskomfort, pacjent otrzyma środek uspokajający oraz miejscowy środek przeciwbólowy.
You will be given a sedative along with a local anaesthetic to minimise discomfort.
Mam środek przeciwbólowy dla was obu.
I got a painkiller for the both of you.
Proszę zażyć środek przeciwbólowy i wrócić za dwadzieścia cztery godziny.
Please take an analgesic and return in 24 hours.
Może przynajmniej podam panu środek przeciwbólowy?
At least let me give you an analgesic for the headache.
Prawdopodobnie laudanum, bo to właśnie brali w owym czasie, początkowo jako środek przeciwbólowy, ale później może... tak więc, stało się jego uzależnieniem.
Possibly laudanum, because that's what they were taking at that time, initially as a painkiller, but then perhaps he would... well, he did become addicted to it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 58. Pasujących: 58. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo