Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "środek uspokajający" na angielski

Wyszukaj środek uspokajający w: Definicja Synonimy
sedative
tranquilizer
tranquilliser
sedation
tranquillizer
tranq
sedate
sedated
Wypiszę receptę na łagodny środek uspokajający.
I'll write a prescription For a mild sedative.
I najpotężniejszy środek uspokajający jaki kiedykolwiek działał.
And the most powerful sedative I've worked with.
Dałem jej lekarstwo i środek uspokajający.
I've given her an injection and tranquilizer.
Wiesz, co mówią o wędkowaniu - to naturalny środek uspokajający.
You know what they say about fishing - it's nature's tranquilizer.
Ostatnio dałem Ci bardzo mocny środek uspokajający.
Last time I gave you a fairly strong tranquilliser.
Ten środek uspokajający powinien go uśpić na siedem godzin.
This tranquilliser should keep him unconscious for seven hours.
Odpowiedni środek uspokajający dodany/do drinka zapewnia wczesny wieczór.
The proper sedative for cocktail hour ensures an early evening.
Zemdlałeś i dostałeś dożylny środek uspokajający.
You fainted and gave an intravenous sedative.
Silny środek uspokajający, który jest na ukończeniu i którego nie powinnam musieć podawać, żeby pułkownik Young mógł wrócić do sprawnego ciała.
A strong sedative, which we are desperately short on and I should not have had to use just so that Colonel Young can return to a body in working condition.
Podano jej w jedzeniu silny środek uspokajający zeszłej nocy.
She was given a powerful sedative in her food last night.
Chcę żebyś przepuściła ten środek uspokajający przez farmakologicznąbazę danych.
I need you to rerun our sedative through the pharmacological databases.
To łagodny środek uspokajający, coś, co ukoi twoje nerwy.
This is a mild sedative, something to calm your nerves.
Kurka, chciałbym mieć jakiś środek uspokajający dla świń.
Boy, I wish I had some pig sedative right now.
To łagodny środek uspokajający, pomoże ci zasnąć.
This is just a little sedative to help you sleep.
Do tego czasu... może pomoże łagodny środek uspokajający.
Until then... perhaps a mild sedative will help.
Doktor dał jej silny środek uspokajający, ale w ogóle nie działa.
The doctor gave her a heavy sedative but it's hardly working at all.
Wziąłem silny środek uspokajający dla koni.
I was on a very strong horse tranquilizer today.
Mówiłem żeby podać mu środek uspokajający.
I told you to give him a sedative.
To najsilniejszy środek uspokajający na rynku.
That's the most powerful tranq gun on the market.
Zemdlałeś i dostałeś środek uspokajający dożylnie.
You passed out when they gave you a sedative in your IV.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 268. Pasujących: 268. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo