Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "środek znieczulający" na angielski

Wyszukaj środek znieczulający w: Definicja Synonimy
anesthetic
anaesthetic
anesthesia
sedative
epidural
Jako środek znieczulający Jekyll wybiera ketaminę.
Jekyll's anesthetic of choice is ketamine.
Może tak na początek środek znieczulający, Jason.
Might be time to start the anesthetic, Jason.
Pod koniec zabiegu chirurgicznego środek znieczulający zostaje odstawiony.
At the end of surgery, the anaesthetic is discontinued.
Lekarz poda również miejscowy środek znieczulający, aby zapobiec bólowi lub zmniejszyć ból związany ze wstrzyknięciem leku.
Your doctor will also give you a local anaesthetic to reduce or prevent any pain you might have with the injection.
Sądzisz, że ten nowy środek znieczulający zrobi na Ziemi furorę?
So you thing this new anesthesia will be a new miracle drug on Earth?
Jeśli pompują środek znieczulający do pokoju i wy też go wdychacie co ja zrobiłem -- z maską, więc co ochroni was przed zaśnięciem?
If they're pumping anesthesia in the room and you're also gulping it down - what did I do with - by the maskful, then what's going to prevent us from passing out ourselves?
Dam pani teraz coś na uspokojenie... a przed operacją dostanie pani środek znieczulający.
I'm going to give you a tranquilizer now, and then right before the doctor will give you injections of saline and anesthetic.
Podam ci zaraz bardzo silny środek znieczulający, abyś nie czuł niczego podczas zabiegu.
I'm going to give you a very strong anesthetic, so you won't feel anything during the procedure.
Jest w niej chlorek etylu, silny środek znieczulający.
In this bottle is ethyl chloride, a most powerful instant anesthetic.
Ketamina to dysocjujący środek znieczulający co oznacza że mieli halucynacje, mając duchowe doświadczenia...
Ketamine's a disassociative anesthetic which means they were hallucinating, having out-of-body experiences...
Dobrze, że tu jesteś, mogę jej dać środek znieczulający.
But now you are here, I can administer the anesthetic.
Być może powinniśmy dać mu więcej środek znieczulający, jeżeli on uświadamia będziemy mieć twardym czasem radzącym jego.
Maybe we should give him more anaesthetic, if he wakes up we'll have a hard time handling him.
Testowałem tylko nowy środek znieczulający.
I was simply testing a new anesthetic.
Dostaje zły środek znieczulający.
She's given the wrong anaesthetic.
To miejscowy środek znieczulający.
That's a local anesthetic.
Zastosowanie: dożylnie wstrzykiwany środek znieczulający.
Purpose: intravenous anaesthetic.
Mam nowy środek znieczulający.
I have a new anesthetic.
To dobrzy środek znieczulający.
It's a great anesthetic.
To naturalny środek znieczulający.
It's a natural anesthetic.
Przeznaczenie: środek znieczulający podawany dożylnie.
Purpose: intravenous anaesthetic.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 71. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo