Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "święto państwowe" na angielski

Wyszukaj święto państwowe w: Definicja Synonimy
public holiday
National Holiday
Jeżeli, z wyjątkiem czwartego wtorku w grudniu, we wtorek wypada święto państwowe, termin zostaje przedłużony do południa pierwszego następnego dnia roboczego.
Where, except for the fourth Tuesday in December, the Tuesday is a public holiday, the deadline shall be extended until 12 noon on the first subsequent working day.
Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w święto państwowe lub inny dzień, kiedy służby EIOD są zamknięte, za ostateczny dzień do dostarczenia opinii przyjmuje się następny dzień roboczy.
If the final date is a public holiday or another day on which the EDPS' services are closed, the next working day shall be considered as the final date for delivering the opinion.
21 lipca | Piątek, belgijskie święto państwowe |
July | Friday, Belgian National Holiday |
Jeżeli na dzień dziesiąty przypada święto państwowe, okres ten zostaje przedłużony na pierwszy dzień roboczy,
If the 10th day is a public holiday, the period shall be extended to the first working day thereafter,
Jeżeli koniec danego termin przypada na sobotę, niedzielę lub święto państwowe, termin taki ulega przedłużeniu i kończy się wraz z upływem pierwszego następującego po nich dnia roboczego.
Where the time period would end on a Saturday, Sunday or public holiday, it shall be extended until the end of the first following working day.
Jeżeli wtorek wypada w święto państwowe, nieprzekraczalny termin zostaje przedłużony o 24 godziny.
If the Tuesday falls on a public holiday, the deadline shall be brought forward by 24 hours.
Dla nas, noszących mundur, co dzień jest święto państwowe.
For us who wear the uniform, every day is Flag Day.
Dopiero co przyjechałem do tego kraju, to święto państwowe?
I'm new to this country, is that a real thing?
Jeżeli dzień, w którym informacja przewidziana w niniejszym ustępie ma być przekazana, przypada na święto państwowe, dane Państwo Członkowskie przekazuje niniejsze powiadomienie najpóźniej do godz. 15.00 (czasu brukselskiego) dnia roboczego poprzedzającego to święto.
If the day for the communication of information provided for in this paragraph is a national holiday, the Member State concerned shall send the said communication by 3 p.m. (Brussels time) at the latest on the previous working day.
Dzisiaj jest święto państwowe.
Today is a public holiday.
Jednakże jego głębsze znaczenie tylko wtedy naprawdę zakorzeni się w emocjonalnej pamięci obywateli europejskich, jeżeli w tym celu państwa członkowskie połączą swe wysiłki, uznając Dzień Europy za pełnoprawne święto państwowe ustawowo wolne od pracy.
However, its deeper significance will only truly take root in the emotional memory of European citizens if the Member States themselves join efforts to this end, recognising Europe Day as a real European public holiday.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 28 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo