Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "święty" na angielski

Wyszukaj święty w: Definicja Synonimy

Sugestie

469
128
90
75
59
Mam święty dereń dla św. Taluly.
I have the holy dogwort for St. Talulah's spot.
Z namiętnością przemienioną w ogień rozpalam święty...
With passion transformed into fire. I light the holy...
Znajdziemy Pannę Ginette i zwrócimy święty ząb.
We'll find Dame Ginette and bring back the sacred tooth.
Powiedział, że to święty kamień.
(SIGHING) -WADE: He says that it's sacred.
Minęło w końcu wiele czasu, odkąd święty Lucian... smakował cielesnych rozkoszy.
It's been so long since sainted Lucian... has tasted of the carnal delights.
Zniszczenie niewiernych i hipokrytów to wasz święty obowiązek.
The destruction of the infidel and hypocrite is your sacred duty.
Straszliwy święty pierścień ofiarny przerażającej Kaili.
The dreaded sacred sacrificial ring of the dread Kaili.
Skoro jesteś święty, musisz traktować siebie z szacunkiem.
So, if you are sacred, then you must treat yourself with respect.
Znałem tylko mój święty obowiązek lekarza.
I only knew my sacred duty as a physician.
To rodzaj kamiennego ołtarza gdzie płonął święty ogień.
It's some sort of altar stone where the sacred flame burned.
Ten rejon jest uważany przez Wietnamczyków za święty.
This region is considered to be "sacred" to the Vietnamese.
Nauczyciel, przywódca, święty żniwiarz, poszukiwacz płomieni.
Teacher, leader, holy reaper, seeker of the flame.
Porzuciłeś swój święty obowiązek, a teraz...
You have forsaken your holy duty, and now...
Funkcjonariusze policji uważają/łańcuch dowodzenia za święty.
Police officers uphold the chain of command as sacred.
Trzymaj swej boskiej rodziny święty proch na swym czole.
Keep your family god's sacred ash on your forehead.
Mówi, że to święty kamień.
He says that it's sacred.
Podczas Sabatu czarownicy i wiedźmy najpierw bezcześcili święty krzyż Kościoła.
At the Sabbath witches and sorcerers first desecrate the Church's holy cross.
Ten region przez Wietnamczyków... uważany jest za święty.
This region is considered to be "sacred" to the Vietnamese.
Małżeństwo to święty związek... wymyślony na ziemi, uświęcony przez niebiosa.
Marriage is a sacred commitment... designed on Earth and sanctified in heaven.
Wprowadzało nas w święty, pokojowy, radosny, inspiracyjny nastrój.
It put us in a holy, peaceful, happy, inspirational mood.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1741. Pasujących: 1741. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo