Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "świadomy" na angielski

Wyszukaj świadomy w: Definicja Synonimy
aware
conscious
lucid
informed
awake
unaware of
self-aware
oblivious
mindful of
know

Sugestie

Parlament Europejski jest świadomy swej odpowiedzialności.
The European Parliament is aware of its responsibilities.
Nie byłem świadomy byliśmy uprawiania takiego scenariusza.
I was not aware we were practicing such a scenario.
To ma być społecznie świadomy motyw.
It has to be a socially conscious theme.
Właśnie zasypiam, jestem ledwo świadomy.
I'm about to fall asleep I'm barely conscious.
Proces przebiega lepiej, gdy obiekt jest świadomy.
This process works much better when the subject is lucid.
Mam zamiar pozostać świadomy aż do samego końca.
I plan to remain lucid till I die.
Podświadomość wyczuwa zagrożenie i próbuje ostrzec świadomy umysł.
The subconscious perceives the threat and tries to alert the conscious brain.
Widzisz przyjacielu wszechświat jest rozumny świadomy, żywy.
You see, my friend... the universe is sentient... aware, alive.
Jest prawdopodobnie świadomy, że złapaliśmy Judith.
He's probably aware that we have Judith in custody.
Jestem świadomy, że to zawstydzające wieści.
I'm aware this is probably disconcerting news.
Tak może wyglądać twarz ewolucji w odpowiedzi na... świadomy umysł.
They might be what the face of evolution looks like on the response to... a conscious mind.
Robercie, chyba jesteś już świadomy, że nie jestem jakąś niedorozwiniętą nowicjuszką.
Robert, I hope you're aware, by now, that I am not some dullwitted debutante.
Nie byłem świadomy, że Malyzjański rząd był zaangażowany w czasie tej operacji.
I wasn't aware the Malaysian government was involved in this operation.
Nie byłem świadomy, że moje czyny wymagają wyjaśnień.
I wasn't aware that my actions required any explanation.
Nie byłem świadomy tego, że pracujemy zespołowo, starszy ratowniku.
I wasn't aware we were working as a team, Senior Chief.
Jest świadomy, ale jest niedostępny.
MAN: He's conscious, but he's not lucid.
Jestem tego świadomy, mój przyjacielu.
Of that I am aware, old friend.
W żaden sposób nie zdołamy ująć we wzór matematyczny, samego aktu, w którym świadomy obserwator ma wpływ na wynik.
There's no way that we're ever going to put into mathematical formula... this very act in which a conscious observer comes up with the answer.
Znów to samo, jeden z pacjentów jest świadomy.
It's happened again, one of the patients is conscious.
Jak tylko będzie pan świadomy, musimy panu powiedzieć...
Crane, as soon as you're conscious, we have to tell you that...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1051. Pasujących: 1051. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo