Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "źródła zasilania energią elektryczną" na angielski

Wyszukaj źródła zasilania energią elektryczną w: Definicja Synonimy
electric power supply
electrical power supply
"Układ sprzęgający" oznacza wszystkie części służące do podłączenia pojazdu do zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną (zasilanie prądem przemiennym lub stałym).
'Coupling system' means all the parts used to connect the vehicle to an external electric power supply (alternative or direct current supply).
W przypadku pojazdów kategorii L1e o masie w stanie gotowym do jazdy <= 35 kg ruch pojazdu za pomocą jego własnego układu napędowego musi być uniemożliwiony, dopóki złącze ładowarki akumulatora jest fizycznie podłączone do zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną.
For vehicles of category L1e with a mass in running order <= 35 kg vehicle movement by its own propulsion system shall be inhibited as long as the connector of the battery charger is physically connected to the external electric power supply.
"układ sprzęgający do ładowania układu magazynowania energii wielokrotnego ładowania (REESS)" oznacza obwód elektryczny służący do ładowania REESS z zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną, w tym gniazdo pojazdu;
'Coupling system for charging the rechargeable energy storage system (REESS)' means the electrical circuit used for charging the REESS from an external electrical power supply including the vehicle inlet.
są podłączone do niezawodnego źródła zasilania energią elektryczną lub do zasilacza bezprzerwowego (UPS), tak by możliwe było działanie przez czas dłuższy niż jedna godzina.
Associated to a reliable electrical power supply and/or to an uninterruptible power supply (UPS) unit in order to function for more than one hour.
"Pokładowe urządzenie do ładowania" oznacza przekształtnik energoelektroniczny, połączony konstrukcyjnie z pojazdem i przeznaczony do ładowania akumulatora trakcyjnego z zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną (sieci zasilającej).
'On-board charger' means an energy electronic converter linked by construction to the vehicle and used for charging the traction battery from an external electric power supply (mains network).
Jeżeli pokładowy REESS może być ładowany zewnętrznie przez użytkownika, to ruch pojazdu za pomocą jego własnego układu napędowego musi być uniemożliwiony, dopóki złącze zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną jest fizycznie podłączone do gniazda pojazdu.
If the on-board REESS can be externally charged by the user, vehicle movement by its own propulsion system shall be impossible as long as the connector of the external electric power supply is physically connected to the vehicle inlet.
W przypadku pojazdów silnikowych, które mają być podłączane do uziemionego zewnętrznego źródła zasilania energią elektryczną za pomocą połączenia przewodzącego, należy zapewnić urządzenie umożliwiające galwaniczne połączenie masy elektrycznej z uziemieniem.
In the case of motor vehicles which are intended to be connected to the grounded external electric power supply through the conductive connection, a device to enable the galvanical connection of the electrical chassis to the earth ground shall be provided.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7. Pasujących: 7. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo