Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żółw" na angielski

Wyszukaj żółw w: Definicja Synonimy
turtle
tortoise
baby-baby-turtle
Wyglądało jak wielki żółw w trenczu.
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.
To może być walczący królik przestępca albo sympatyczny żółw.
It could be a crime fighting rabbit, or a lovable turtle.
A też żółw miał 200 lat.
And this tortoise was 200 years old.
To już nie jest jakiś anonimowy żółw.
It's not just some nonentity tortoise now.
Niszczysz żółw morski BIOSPHERE Z TYM moczu.
You're destroying sea Turtle biosphere with that urine.
A jego pomocnik to żółw morski imieniem Filmore.
And then his sidekick is a sea turtle, as I mentioned before, named Filmore.
Wszyscy mówią, że ten żółw to czarownik.
Everyone says that old turtle is a wizard.
Teraz ten żółw wydaje się być zrozumiały.
Well sure, now the tortoise makes sense.
Powiedział, że stary żółw ma swoje potrzeby.
Said the old turtle has his needs.
Wszyscy mówią, że całuję jak mlaskający żółw.
Everybody says I kiss like a snapping turtle.
Megalo Matamata, ogromny żółw morski.
Megalo Matamata, giant sea turtle.
Dokładnie, on jest jak żółw.
Yes, he's a turtle.
Wyglądasz jak wielki, metalowy żółw.
You know, you look like a big, metal turtle.
To jest mój żółw, Iskierka.
This is my turtle, Sparks.
Ogląda TV, siedząc jak ten żółw.
He's watching V, sitting like a turtle.
Twój żółw porusza się zbyt szybko.
Your turtle is moving too fast.
Mówiłem Busco! To rzadki żółw morski z Karaibów.
I mean, Bosco, the rare Caribbean pygmy sea turtle at the aquarium.
Najwyraźniej nie wiedział, że żółw jest stworzeniem słonowodnym.
Apparently, this man of nature didn't know it was a saltwater turtle.
Statek-żółw Yi Sun-Shina właśnie spłonął.
Yi Sun-Shin's turtle ship had just burned down.
Mama powiedziała mi, że mój żółw musi być nieszczęśliwy,... żyjąc w zamknięciu.
My mother told me that my turtle must be very unhappy living in cage...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 378. Pasujących: 378. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo