Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żaden" na angielski

Wyszukaj żaden w: Definicja Synonimy

Sugestie

880
zaden 179
139
Wyglądam przeciętnie i żaden ze mnie geniusz.
My looks are entirely ordinary, and I'm no genius.
Varro to żaden przeciwnik dla mistrza Kapui.
Varro was no match for the Champion of Capua.
To nie żaden dowcip. Dziadek...
You do not make fun of me. I am always in life.
To żaden wielki spisek, Charlie.
It's not some big conspiracy, Charlie.
Ale żaden nie poświęcił by zasad dla przyjaciela.
But neither of them would sacrifice their principles for a friend.
Od zarania dziejów żaden człowiek nie widział niczego podobnego.
From the beginning of the world no man has never seen anything like it.
W żaden sposób nie potrafiłam powiedzieć mu...
There's no way I could ever have said to him...
I jesteś szczęśliwy ten Pan Ershon żaden complaint.
And you are lucky that Mr. Ershon no complaint.
To żaden sekret, że się nie dogadujecie.
I mean, it's no secret the two of you don't exactly get along.
Nie przychodzi tu żaden Chińczyk o nazwisku Townsend.
Randy, no Chinese guy named Townsend's ever come in here.
Ale dla ciebie to żaden powód do szczerości.
But that's no reason for you not to be. Honest, I mean.
Dla szpiega odwrót to żaden wstyd.
For a spy, there's no shame in retreat.
Posiadamy broń ostateczną której nie przetrwa żaden wampir.
We have the ultimate weapon, which no vampire can survive.
Dotąd żaden człowiek nie widział Vorlona.
To date, no human has ever seen a Vorlon.
To żaden substytut dla stroju ochronnego.
They're no substitute for an environmental suit.
Wcześniej żaden student nie opuszczał szkoły nocą.
No student ever left the school at night before.
Ponadto żaden importer nie złożył jakichkolwiek uwag po ogłoszeniu tymczasowych ustaleń.
Furthermore, no importers made any comments after disclosure of the provisional findings.
W dochodzeniu nie ujawnił się żaden dostawca.
No supplier has made itself known during the investigation.
Woleliby mieć czterech zwycięzców niż żaden.
They'd rather have four winners than no winner.
Ale lepszy on niż żaden doktor.
Still, he's better than no doctor at all.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13081. Pasujących: 13081. Czas odpowiedzi: 99 ms.

zaden 179

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo