Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żadna z nich" na angielski

Wyszukaj żadna z nich w: Definicja Synonimy
none of them
neither of them
none of which
not one of them
none of these
none of those
neither one of them
not one of those
single one of those
Ale żadna z nich mnie nie rozumiała.
But none of them really understood me.
Tyle że żadna z nich nic nie znaczy dla chłopców.
Because none of them mean anything to the boys.
A żadna z nich nie była twoją winą.
And neither of them was your fault.
Te muchy o których pan wspomniał... żadna z nich nie zamieszkują Północnej Ameryki.
These flies you mentioned neither of them are indigenous to North America.
Ale żadna z nich nie jest ważniejsza niż zapobieżenie ataku terrorystycznego na amerykańskiej ziemi.
None of which is as important as preventing a terrorist attack on American soil.
Znam wiele wspaniałych przygód i żadna z nich nie została zastrzeżona przez lotnictwo.
I have all kinds of fabulous adventures, none of which have been classified by the Air Force.
Jednakże... żadna z nich nie została zrobiona przeze mnie.
However, none of them by me.
Widziałem ich mnóstwo, ale żadna z nich nie wyglądała tak jak ty.
I've seen plenty of senior girls, but none of them looked like you.
I żadna z nich nie jest tobą.
And none of them are you.
Ale żadna z nich nie jest tak ważna jak pionek.
But none of them are as important as the pawn.
Ale żadna z nich nie jest/wystarczająco dobra.
But none of them good enough.
Więc mimo kradzieży, żadna z nich nie chce oddać listy swoich klientów.
So despite the thefts, none of them have been willing to give up their client lists.
Zaufaj mi Veronica, żadna z nich nie jest spoko.
Trust me, Veronica, none of them are cool.
Każda wataha próbowała przemienić kobietę i żadna z nich nie przeżyła.
Every pack has tried to turn a woman, none of them have ever survived.
Niemniej jednak żadna z nich się nie poddała.
Nevertheless, none of them is giving up the fight.
Ale żadna z nich nie wróciła.
But none of them have come back.
Bo żadna z nich nie jest twoją córką.
Because none of them are your daughter.
Jednak żadna z nich nie zgłosiła się, dlatego reprezentatywność próby chińskich producentów eksportujących nie została zakwestionowana.
However, none of them came forward and the representativeness of the sample of Chinese exporting producers was not questioned.
Próbowałem mnóstwo rzeczy, ale... żadna z nich nie działała.
I've tried a lot of things, but... none of them really work.
Unikam mediów, dzięki naszemu przyjacielowi Lance a papież przysyła mi osobiste wiadomości a żadna z nich nie zbyt uprzejma.
I'm keeping my back to the media thanks to our friend Lance, and the Pope is sending me personal messages and none of them too polite.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 309. Pasujących: 309. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo