Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żadnych zmartwień" na angielski

no worries
any worries
a care in the world
no more worries
nothing to worry about
no troubles
no worry
Więc żadnych zmartwień na froncie niebieskiego swetra.
So, no worries on the blue sweater front.
Jesteś wolny, świetnie się bawisz, żadnych zmartwień.
You travel, you're free, you have fun, no worries.
Myślałam o tym, co powiedziałeś i dziecko będzie dorastać bez żadnych zmartwień.
I thought about what you said, And the baby will grow up without any worries.
Na pewno nie masz żadnych zmartwień.
Sure that you don't have any worries
Jakbyś nie miał żadnych zmartwień.
Like you've not got a care in the world.
Zawsze kupujesz 2-dniowy priorytet, jakbyś nie miał żadnych zmartwień.
Getting two-day shipping, like you don't have a care in the world.
Nie mamy żadnych zmartwień i problemów.
We have no worries or troubles.
Tak, następny pokój, korytarz, żadnych zmartwień.
Yes, next room, corridor, no worries.
My tymczasem pokonywaliśmy fjord, gdzie May wpadł w lód, ale my nie mieliśmy żadnych zmartwień...
We, meanwhile, were cruising up the fjord, where May had gone through the ice, but we had no worries, sort of.
Pierwszy raz od miesięcy, żadnych zmartwień, żadnych obowiązków.
The first time in months, no worries, no responsibilities.
Chcemy, żebyś po wyjściu stąd nie miał żadnych zmartwień.
When you leave, you'll have no worries.
Oni byli jak dwaj bracia którzy nie mieli żadnych zmartwień.
They were like two brothers who had no worries
To, co naprawdę oznaczały to komfort, relaksacja, żadnych zmartwień.
What they actually represented was like comfort, relaxation, no worries.
Kiedy jestem pijany, nie mam żadnych zmartwień!
When I'm drunk. I have no worries!
Roger powiedział podczas konferencji prasowej, że najlepsza część wygranej jackpot jest to, że on będzie teraz w stanie zadbać o swoje rodziny, bez żadnych zmartwień.
Roger said during a press conference that the best part of winning the jackpot is that he will now be able to take care of his family without any worries.
Pojedź autobusem na stadion Stožice, obejrzyj ekskluzywny materiał z naszego koncertu "ROCK THE BOAT" i ciesz się tym wieczorem bez żadnych zmartwień!
Take a bus ride to the stadium Stožice, watch exclusive footage from our "ROCK THE BOAT" concert and enjoy the night without any worries!
Czy wiecie, co odpowiedział? Nie mam żadnych zmartwień, ponieważ co się ma stać i tak się stanie, niezależnie od tego, czy ci się podoba, czy nie. Na pewno się stanie; zatem stanie się.
Do you know what He said? I don't have any worries because what is bound to happen will happen, whether you like it or not. It's sure to happen; therefore it happens.
Żadnych zmartwień, walka jest za cztery tygodnie.
No worries, fight's in four weeks.
Jakby nie miał żadnych zmartwień.
Didn't seem to have any worries.
A przede wszystkim żadnych zmartwień.
And best of all, no worries.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 62. Pasujących: 62. Czas odpowiedzi: 196 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo