Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby do tego dojść" na angielski

Wyszukaj żeby do tego dojść w: Definicja Synonimy
to figure it out
to figure that out
Szkoda, że musiał złamać kręgosłup, żeby do tego dojść.
Just wish he didn't have to break his back To figure it out.
Mamy lata, żeby do tego dojść.
And we have years to figure it out.
Na szczęście masz wiele lat, żeby do tego dojść.
Fortunately for you, you've decades to figure that out.
Nie mogę uwierzyć, że zajęło ci to 21 lat żeby do tego dojść.
I can't believe it took you 21 years to figure that out.
Potrzebuję pomocy jednego z was, żeby do tego dojść.
I'll need help from one of you to figure it out.
Nam też zajęło chwilę, żeby do tego dojść.
It took us a minute to figure it out too.
Długo wam zajęło, żeby do tego dojść.
Took you long enough to figure that out.
Nauczę cię z tym żyć, Mamy mnustwo czasu żeby do tego dojść, I to jest twoja odpowiedź?
I can teach you how to live with this, And we have years to figure it out, so that's your answer?
Wygląda na to, że rekonstruowali przebieg zdarzeń, żeby do tego dojść.
Looks like they were retracing their steps trying to figure it out.
To im zajmnie pół godziny żeby do tego dojść że dzwonie przez Filadelfie.
It'll take a half an hour to find out I call forwarded through Philadelphia.
Ciężko pracowałeś i trenowałeś, wiele poświęciłeś żeby do tego dojść, robiłem to samo...
Wait. I know how hard you've worked... practiced, and sacrificed to get to where you are. I've done the same thing myself.
Zabrało nam godzinę, żeby do tego dojść.
It took us an hour to get it sorted out.
Zajęło mi lata, żeby do tego dojść.
Took me years to find that out.
Ciężko pracowałam, żeby do tego dojść.
I worked so hard to get to this point.
A żeby do tego dojść, musimy ustalić, kim on jest.
In order to do that, we have to find out who he is.
Widzisz, dla mnie to szczególnie ciężkie, bo tyle mi to zajęło żeby do tego dojść.
See, it's especially hard for me because it's taken me so long to get to this point.
Nam zajęło 25 lat, żeby do tego dojść dzisiaj.
We have needed 25 years to reach the same conclusion today.
Wiesz, jak ciężko pracowałem, żeby do tego dojść?
You know how hard I worked to get where I am?
Zajęło mi lata, żeby do tego dojść.
Gdybyś nie wspomniał o tłuszczu na żarówkach, posiedziałbym dłużej, żeby do tego dojść, ale...
Well, you know, if you hadn't mentioned the congealed human fat in the light bulbs I may have had the stomach to stick around and find out, but...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo