Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby mieć pewność" na angielski

Wyszukaj żeby mieć pewność w: Definicja Synonimy
to be sure
to be certain
to know for sure
to make sure
Ale żeby mieć pewność, musiałbym zobaczyć skan PET.
But to be sure I need a PET scan.
Spróbuję żeby mieć pewność, ale myślę, że to...
I'll taste to be sure, but I think this is...
Kyle pojedziemy 60 żeby mieć pewność.
Absolutely not. Kyle, we'll go 60 just to be certain.
Jedyny sposób, żeby mieć pewność, to rozkazać im złożyć broń.
The only way to be certain, is for her to order them to stand down.
Jest sposób żeby mieć pewność co do klątwy Moiry.
There is a way to know for sure about Moira's curse.
Było jeszcze za wcześnie, żeby mieć pewność.
I think it was too soon to know for sure.
Matka mnie adoptowała, żeby mieć pewność, że odziedziczę Weibo.
To be sure that I would inherit Weibo.
Za duże turbulencje, żeby mieć pewność.
There's too much turbulence to be sure.
Jest za blisko żeby mieć pewność, że zadziała.
It's too close to be sure it'll work.
Nie przeszkadza mi przejrzenie wszystkiego co usłyszeliśmy, żeby mieć pewność.
You know, I wouldn't mind a quick review of everything just to be sure.
Jest zbyt rozbity, żeby mieć pewność ale to nie była wada mechaniczna.
It's too messed up to be certain but it wasn't mechanical.
Musimy to robić żeby mieć pewność, że można ci zaufać.
We had to do this to be sure we could trust you.
Ostatnio, żeby mieć pewność, iż będę mógł przekroczyć granicę, złożyłem wniosek o wizę i odmówiono mi jej.
I recently requested a visa to be sure that I would be able to cross the border and it was refused.
A czy mógłbym zerknąć na listę podopiecznych, tak, żeby mieć pewność.
Would it be possible to see a list of your patients, just to be certain?
Rebecca zamordowała go, żeby mieć pewność, że prawda zostanie w ukryciu.
Rebecca murdered him to make sure that the truth stayed hidden.
I policzmy pieniądze żeby mieć pewność czy to wszystkie...
And count the money to make sure it's all here...
Zabraliśmy ją do szpitala, żeby mieć pewność, że nic jej nie jest.
In any case, tell Calzones we had her taken to the hospital to make sure everything's okay.
Chciałem tylko usłyszeć twój głos, żeby mieć pewność, że nie jest tak irytujący, jak na codzień.
I just wanted to hear the tone of your voice so I can make sure it's not as annoying as it is in everyday life.
Dobra? A ja zostanę z tobą, żeby mieć pewność.
And I'll stay with you, Anne, just to make sure.
Wysyłam Miller'a, żeby mieć pewność.
I'm just sending Miller along to make sure of that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 164. Pasujących: 164. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo